Menu

Sõlmi leping

Miks ma pean liituma?

Kohustus tuleneb 2004 aastal jõustunud Jäätmeseadusest, mis kohustab vähemalt 1500 elanikuga omavalitsusi korraldama oma territooriumil jäätmeveo konkurssi. KJVga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud, selle puudumisel kinnisasja omanikud, millel asub suvila, elu- või äriruum sh ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.

Registreerun:

Kliendi andmed

TeenindusaadressPostiaadress

(Täitke juhul kui erineb teenindusaadressist)

Teenused

Valige sobivad teenused

Olmejäätmete käitlusteenus

Olmejäätmed


Lisateenused

info

Vaata millistesse piirkondadesse saab pakendikotti tellida.
Tutvu lähemalt pakendikoti teenusega

Lehe algusesse