Menu

Tunnustused ja liikmelisus

Ragn-Sells on üheskoos klientidega 25 aastat panustanud keskkonnasõbralikesse lahendustesse. Ja need on igati ära tasunud! Märgatud on nii Ragn-Sellsi pingutusi, kuid mis veelgi mõnusam, paljud meie kliendid on pälvinud tunnustuse panuse eest vastutustundlike ja keskkonnasõbralike lahenduste eest. Näiteks ABB, Cirkel-K, Eolane, Ericsson, SwedbankNortal, jpt.

CSR

Ragn-Sells on nii Eestis kui rahvusvaheliselt tuntud jätkusuutliku ettevõtluse edendajaid ja eestvedajaid. Selle tõestuseks on Ragn-Sells pälvinud Eestis Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi Kuldtaseme. Ragn-Sells on ka maailma juhtivaid ettevõtteid koondava Circular Economy 100 liige, mille eesmärgiks on edendada uue generatsiooni majandusmudelit ehk ringmajandust.

ISO 9001 / 140001 ja OHSAS 18001 

ISO on tuntuim rahvusvaheline kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise standard. Ragn-Sellsile on omistatud nii ISO 9001 kui ka 140001 sertifikaadid, mis on tunnustuseks, et Ragn-Sellsis järgitakse häid kliendikeskseid juhtimistavasid ja väärtustatakse keskkonda. Tööohutuse ja hea töökeskkonna tagamiseks järgime Ragn-Sellsis igapäevasel OHSAS 18001 nõudeid.

 

ISO_OHSAS_ragnsells 

Aasta Keskkonnategu

Eesti kõrgeim keskkonnaalane tunnustus on arvatavasti Keskkonnaministeeriumi poolt väljaantav auhind “Aasta Keskkonnategu”. Ragn-Sells on selle pälvinud 2011. aastal valminud jäätmekütuse tehase eest, tänu millele vähenes Eestis oluliselt prügilasse minevate jäätmete hulk. 2009. aastal pälvis Ragn-Sells “Aasta Keskkonnateokese” auhinna panuse eest noorte taaskasutuse ja sorteerimise teadlikuse tõstmise eest (ekskursioonide korraldamine sorteerimisjaamadesse).

Selge sõnum

Ragn-Sellsi üks põhiväärtustest on LIHTSUS. Soovime, et meie loodud lahendused oleksid selged ja lihtsasti kasutatavad. 2014. aastal pälvis Ragn-Sells Selge sõnumi tunnustuse ja nominatsiooni oma konteinerite märgistuse eest. Konteinerite kleebistel on kesksel kohal jäätmeliigi ikoon, mis sõltumata keeleruumist annab kasutajale aimu, mis antud konteinerisse läheb. Enimlevinud jäätmeliikide kleebistel on küljes ka QR-kood, mis avab mobiilis või tahvelarvutis sorteerimisjuhendi.

 

selge_sonum

Liikmelisus

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
EKJA koondab ettevõtteid ja organisatsioone  keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit
Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liige koondab Eestis jäätmekäitluses tegutsevaid ettevõtteid. EJKL panustab sektori arengusse ja taaskasutusele suunatud ühiskonnakorralduse eestvedamisele.

CE100
Maailma juhtiv ringmajanduse assotsiatsioon toob kokku maailma juhtivad ettevõtted, innovaatorid, riigi esindajad, et arendada uut jätkusuutliku majandusmudelit – ringmajandust.

Unistused ellu
Unistused ellu! on ettevõtete koostöövõrgustik. Partneritena on ühinenud ettevõtted, kes ise teevad midagi selleks, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.