REMINDER: UNPAID INVOICE!

Dear customer, we wanted to remind you that you have an outstanding invoice for Ragn-Sells services. Please pay the invoice within 72 hours. Paying the invoice will allow service to continue without interruption or additional fees that would incur, such as charges for removal or re-installation of your waste container.

If you have already paid the invoice, please disregard this message. Bank transfers will reach us only on the next business day.

НАПОМИНАНИЕ:
НЕОПЛАЧЕННЫЙ СЧЁТ!

Дорогой клиент, напоминаем, что ваш счёт за услуги Ragn-Sells не оплачен. Просим оплатить счёт не позднее, чемв течении 72 часов. Оплата счёта обеспечит продолжение оказания услуги, и не принесёт дополнительных затрат, связанных с приостановлением оказания услуги, как например плата за вывоз или повторную установку контейнера.

Извиняемся, если вы уже успели оплатить счёт до получения этого письма. Банковские переводы поступят нам на счёт на следующий рабочий день после осуществления платежа.

MEELDETULETUS:
TASUMATA ARVE RUS

Hea klient, meenutame, et teie Ragn-Sellsi teenuste arve on tasumata. Palume arve tasuda hiljemalt 72 tunni jooksul. Arve tasumine tagab teenuse jätkamise ega too kaasa teenuse peatamisega seotud lisakulusid, näiteks jäätmemahuti äraviimise või uuesti paigaldamise teenustasud.

Vabandame, kui olete jõudnud arve tasuda enne selle kirja saamist. Pangaülekanded jõuavad meieni järgmisel tööpäeval peale ülekande tegemist.

Hea klient, meenutame, et teie Ragn-Sellsi teenuste arve on tasumata. Palume arve tasuda hiljemalt 72 tunni jooksul. Arve tasumine tagab teenuse jätkamise ega too kaasa teenuse peatamisega seotud lisakulusid, näiteks jäätmemahuti äraviimise või uuesti paigaldamise teenustasud.

Vabandame, kui olete jõudnud arve tasuda enne selle kirja saamist. Pangaülekanded jõuavad meieni järgmisel tööpäeval peale ülekande tegemist.

MEELDETULETUS: TASUMATA ARVE ENG