Tunnustused ja liikmelisus

Ragn-Sells on üheskoos klientidega 29 aastat panustanud keskkonnasõbralikesse lahendustesse. Ja need on igati ära tasunud! Märgatud on nii Ragn-Sellsi pingutusi, kuid mis veelgi mõnusam, paljud meie kliendid on pälvinud tunnustuse panuse eest vastutustundlike ja keskkonnasõbralike lahenduste eest. Näiteks ABB, Cirkel-K, Eolane, Ericsson, SwedbankNortal, jpt.

CSR

Ragn-Sells on nii Eestis kui rahvusvaheliselt tuntud jätkusuutliku ettevõtluse edendajaid ja eestvedajaid. Selle tõestuseks on Ragn-Sells pälvinud Eestis Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi Kuldtaseme. Ragn-Sells on ka maailma juhtivaid ettevõtteid koondava Circular Economy 100 liige, mille eesmärgiks on edendada uue generatsiooni majandusmudelit ehk ringmajandust.

ISO 9001/ 14001 / 45001 

ISO on tuntuim rahvusvaheline kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise standard. Ragn-Sellsile on omistatud nii ISO 9001 kui ka ISO 14001 sertifikaadid, mis on tunnustuseks, et Ragn-Sellsis järgitakse häid kliendikeskseid juhtimistavasid ja väärtustatakse keskkonda. Tööohutuse ja tervisehoiu tagamiseks järgime Ragn-Sellsis igapäevaselt ISO 45001 nõudeid.

Aasta Keskkonnategu

Eesti kõrgeim keskkonnaalane tunnustus on arvatavasti Keskkonnaministeeriumi poolt väljaantav auhind “Aasta Keskkonnategu”. Ragn-Sells on selle pälvinud 2011. aastal valminud jäätmekütuse tehase eest, tänu millele vähenes Eestis oluliselt prügilasse minevate jäätmete hulk. 2009. aastal pälvis Ragn-Sells “Aasta Keskkonnateokese” auhinna panuse eest noorte taaskasutuse ja sorteerimise teadlikuse tõstmise eest (ekskursioonide korraldamine sorteerimisjaamadesse).

Selge sõnum

Ragn-Sellsi üks põhiväärtustest on LIHTSUS. Soovime, et meie loodud lahendused oleksid selged ja lihtsasti kasutatavad. 2014. aastal pälvis Ragn-Sells Selge sõnumi tunnustuse ja nominatsiooni oma konteinerite märgistuse eest. Konteinerite kleebistel on kesksel kohal jäätmeliigi ikoon, mis sõltumata keeleruumist annab kasutajale aimu, mis antud konteinerisse läheb. Enimlevinud jäätmeliikide kleebistel on küljes ka QR-kood, mis avab mobiilis või tahvelarvutis sorteerimisjuhendi.

 

selge_sonum

Liikmelisus

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
EKJA koondab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

CE100
Maailma juhtiv ringmajanduse assotsiatsioon toob kokku maailma juhtivad ettevõtted, innovaatorid, riigi esindajad, et arendada uut jätkusuutliku majandusmudelit – ringmajandust.

Ettevõtlikkuse edendamiseks
Koostöövõrgustik, mis sai loodud eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori. Ühtekokku on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse.

Rohetiiger
Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele. Püüdleme kestliku maailma poole, mis säilitab ühiskonna heaolu, samal ajal loodust hoides ja taastades ning tegutseme selle nimel, et maailm oleks elamisväärne ka tulevastele põlvedele.