Korduma kippuvad küsimused

MIKS MA PEAN LIITUMA?

Kohustus tuleneb 2004 aastal jõustunud Jäätmeseadusest, mis kohustab vähemalt 1500 elanikuga omavalitsusi korraldama oma territooriumil jäätmeveo konkurssi. KJVga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud, selle puudumisel kinnisasja omanikud, millel asub suvila, elu- või äriruum sh ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.

SOOVIN LOOBUDA KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST?

Korraldatud jäätmeveost saate loobuda, kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus. Lisaks on suvila puhul võimalik loobuda jäätmeveost hooajati. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Kohaliku omavalitsuste kontaktid leiad siit.

Esitage kirjalik avaldus koos põhjendusega KOV-ile: 1) kinnistul ei toimu elutegevust; 2) majas ei elata hetkel (ajutine vabastus); 3) maja kasutatakse ainult teatud kuudel (nt. suvekuudel suvilana); 4) kinnistul puudub hoonestus.

 

SOOVIN MUUTA TÜHJENDUSI SAGEDASEMAKS/HARVEMAKS?

Kui soovite, et konteinereid tühjendatakse sagedamini/harvemini, võtke ühendust Ragn-Sellsiga. Minimaalne tühjendussagedus segaolmejäätmete konteineril on tiheasustuses vähemalt kord iga 28 päeva tagant, hajaasustuses iga 84 päeva tagant.

 

LEPING ON SAADETUD INIMESELE, KES EI ELA ENAM ANTUD AADRESSIL?

Kui objektil on uued omanikud, teavitage sellest kohalikku omavalitsust. Kui objekt on tühi, siis esitage samuti kohalikule omavalitsusele vabastamise avaldus. Kohaliku omavalitsustekontaktid leiate siit.

KUIDAS TOIMUB LEPINGU SÕLMIMINE KORTERMAJAGA, KUS PUUDUB KÜ?

  • 1. variant: korterelamu kaasomanikud määravad majaesindaja, kes sõlmib lepingu Ragn-Sellsiga
  • 2. variant: iga korter sõlmib eraldi lepingu ja hakkab kasutama eraldi konteinerit

MIDA TEHA KUI MINUNI EI OLE JÕUDNUD ESMATEAVITUS EGA LIITUMISLEPING?

Teavitage sellest Ragn-Sellsi info@ragnsells.ee või kohalikku omavalitsust. Enda piirkonna omvalitsuse kontaktid leiate siit.

SOOVIN OSTA/RENTIDA KONTEINERIT?

Kui soovite osta/rentida konteinerit, saatke e-kiri info@ragnsells.ee või märkige vastav info tagasi saadetavale raamlepingule. Lisainfot konteinerite kohta leiate meie koduleheltwww.ragnsells.ee/konteinerid