Alates 12.06.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit leiate sellega seotud kõige olulisema info.

ÜLDINFO

 • Jäätmeveo periood: 12.06.2023–11.06.2028
 • Hõlmatud köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra, klaas), suurjäätmed ning segaolmejäätmed (jäätmete liigiti kogumisest alles jäänud jäätmed).

LEPINGU SÕLMIMINE

 • ISETEENINDUSES. Kui olete varasemalt Ragn-Sellsi klient, siis lihtsaim viis lepinguandmeid uuendada ja leping sõlmida, on iseteeninduses:www.ragnsells.ee/iseteenindus
 • DIGITAALSELT. Infokirjaga on kaasa saadetud lepinguvorm. Palun allkirjastage see digitaalselt (ID-kaart, Mobiil-ID) ja saatke meile leping tagasi aadressile info@ragnsells.ee
 • PABERLEPINGUNA. Infokirjaga on kaasa saadetud lepinguvorm. Kontrollige, kas sellel olevad andmed on õiged. Kui jah, allkirjastage leping ja saatke meile tagasi aadressil Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn. Andmete uuendamiseks helistage 60 60 439 või kirjutage info@ragnsells.ee

Tavapostiga saadetud lepingute tagastamine on võimalik Jõhvi Vallavalitsuse hoones asuvas infopunktis Kooli tn 2 vahemikus 15.05.-01.09.2023.

KUIDAS SAADA JÄÄTMEVEOST VABASTUST?

Jäätmeveost vabastusi ning ühise mahuti kasutamise nõusolekuid annab ainult Jõhvi Vallavalitsus. Vabastuse taotluse  vormid leiate aadressil: www.johvi.ee/korraldatud-jaatmevedu

JÄÄTMELIIGID JA SORTEERIMINE

Jäätmeid tuleb sortida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Vajalikud mahutid saate tellida Ragn-Sellsilt.

Liigiti saab koguda:

 • Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed
 • Vanapaber ja paberpakend
 • Segapakendijäätmed (plast, metall, tetra, klaas)
 • Suurjäätmed
 • Segaolmejäätmed

MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

Veograafiku leiate saadetud teavituses. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses “Ragn-Sells Eesti”.

TOOGE MAHUTI TEE ÄÄRDE

Palume konteiner või jäätmekott tuua värava taha, tänava või tee äärde hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks. Ratastel teisaldatavad mahutid võivad asetseda kuni 10 m kaugusel jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus Ragn-Sellsil küsida teenustasu: 

 • kuni 240L konteineri käsitransport kuni 40m – teenustasu 12,00 €/kord
 • 240L-800L konteineri käsitransport kuni 15m – teenustasu 4,20 €/kord
 • Mahutitele, mida ei ole võimalik teisaldada, peab olema tagatud vahetu ligipääs.

Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud. Teisaldatav jäätmemahuti tuleb paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, tasasele horisontaalsele alusele. Mahuti alus peab võimaldama jäätmemahutit hõlpsasti käsitsi teisaldada.

ARVED: VÄLJASTAME ARVE KUI TÄITUNUD ON 5 € EEST TEENUSEID

Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui Teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, siis saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €).

Alla 5€ suuruseid arveid väljastame igal aastal jaanuarikuus.

LOE EDASI

 • Alates 01.06.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit leiate olulisema info seoses jäätmeveoga.

  KUULA! KORRALDATUD JÄÄTMEVEO INFOTUND

  Ragn-Sellsi olmeteenuste haldur Ingrid Viks annab ülevaate uuest jäätmeveo perioodist, olulisematest muudatustest ja vastas tekkinud küsimustele. Infopäev toimus 08.05.2023 kell 18:00–19:30. Infopäeva saab järgi vaadata kuni 5. juunini SIIN.

  ÜLDINFO

  • Jäätmeveo periood: 01.06.2023 – 31.05.2028.
  • Jäätmeliigid: paberi- ja kartongijäätmed, köögi- ja sööklajäätmed, segapakendijäätmed, klaaspakendid, aia- ja haljastujäätmed, suurjäätmed, tekstiilijäätmed ja segaolmejäätmed.

  LEPINGU SÕLMIMINE

  • ELEKTROONILISELT. Lihtsaim viis on leping sõlmida Ragn-Sellsi iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus Soovi korral saate infokirjaga saadetud lepingu ka digiallkirjastada. Digitaalselt allkirjastatud leping saatke meile tagasi aadressil info@ragnsells.ee.
  • PABERKANDJAL. Leidke infokirjaga kaasa lisatud lepinguvorm. Kontrollige, kas sellel olevad andmed on õiged ja vajadusel täiendage. Seejärel allkirjastage leping ja saatke meile aadressil: Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn. Kui soovite lepinguandmeid hiljem muuta, helistage meie klienditeenindusele 60 60 439 või kirjutage info@ragnsells.ee

  JÄÄTMELIIGID JA SORTEERIMINE

  Jäätmeid tuleb tekkekohal sorteerida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Liigiti tuleb koguda:

  • Vanapaber ja papp
  • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (NB! Liigiti kogumine algab alates 01.09.2023).
  • Pakendijäätmed (plast, metall, tetra)
  • Klaaspakendid (pudelid, purgid)
  • Suurjäätmed
  • Tekstiilijäätmed
  • Aia- ja haljastujäätmed
  • Segaolmejäätmed

  NB! Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi panna liigiti kogutavaid jäätmeid! Kui jäätmeid liigiti ei koguta ja need pannakse valesse mahutisse, on jäätmevedajal õigus rakendada kliendile nii tühisõidu tasu kui mittenõuetekohaste jäätmete tasu. Kõik jäätmevaldajad saavad jäätmeid üle anda ka Põltsamaa jäätmejaama.

  MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

  Veograafiku leiate infokirjaga kaasa saadetud teavitusest. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata Ragn-Sellsi iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses „Ragn-Sells Eesti“.

  TOOGE MAHUTI TEE ÄÄRDE

  Palume konteiner või jäätmekott tuua värava taha, tänava või tee äärde hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 8-ks. Jäätmekott ja kuni 240L ratastel konteiner võib paikneda kuni 30 m jäätmeveoki peatumiskohast. 240L-800L ratastel konteiner võib paikneda kuni 10 m jäätmeveoki peatumisekohast. Kaugemal asuvate konteinerite käsitranspordi eest on Ragn-Sellsil õigus küsida lisatasu: 

  • Kuni 240L mahuti käsitransport kuni 40 m – teenustasu 28,80 €/kord.
  • 240L-800L mahuti käsitransport kuni 15 m – teenustasu 12,00 €/kord.
  • Suurematele kui 800L mahutitele peab jäätmeveokile olema tagatud vahetu ligipääs.

  Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud. Kui mahuti läheduses puudub jäätmeveokile sobilik manööverdamise koht ja veokiga tuleb tagurdada enam kui 150 m, on Ragn-Sellsil õigus küsida teenustasu 42,00 €/kord.

  VÄLJASTAME ARVE, KUI TÄITUNUD ON 5 € EEST TEENUSEID

  Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €). Alla 5 € suuruseid arveid väljastame vaid iga aasta jaanuaris, korraldatud jäätmeveo perioodi lõppedes või kui pakendite kogumise teenuse eest tasub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

  LOE EDASI

 • Head kliendid! Täna, 14. märtsil, esineb Ragn-Sellsi teenuste osutamisel tõrkeid. Häiritud on klienditoe kättesaadavus, iseteeninduse kasutamine ja teenuste osutamine. Oleme probleemist teadlikud ja tegeleme selle lahendamisega. Vabandame kõikide tõrgetest põhjustatud ebamugavuste pärast!

  Täiendatud: kell 12:17 seisuga on tõrge likvideeritud ja kõik teenused on taas töökorras.

 • Alates 01.04.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga.

  ÜLDINFO

  • Jäätmeveo periood: 01.04.2023 – 31.03.2026
  • Jäätmeliigid: paberijäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, pakendijäätmed ja segaolmejäätmed

  LEPINGU SÕLMIMINE

  • ISETEENINDUSES. Lihtsaim viis on leping sõlmida Ragn-Sellsi iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus
  • DIGIALLKIRJAGA. Kirjaga on kaasa lisatud lepinguvorm. Allkirjastage see digitaalselt ja saatke meile tagasi aadressile info@ragnsells.ee
  • PABERLEPINGUNA. Paberlepingu sõlmimiseks lisasime Teile lepinguvormi. Kontrollige, kas sellel olevad andmed on õiged. Kui jah, allkirjastage leping ja saatke meile tagasi aadressil Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 Tallinn. Andmete uuendamiseks helistage 60 60 439 või kirjutage info@ragnsells.ee

  JÄÄTMELIIGID JA SORTEERIMINE

  Jäätmeid tuleb tekkekohal sortida liigiti kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud ühte konteinerisse või jäätmekotti, rakendub sellele kõrgem tasu. Liigiti tuleb koguda:

  • Vanapaber ja papp
  • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • Pakendijäätmed (plast-, metall-, klaas- ja tetrapakendid)
  • Segaolmejäätmed

  MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

  Veograafiku leiate lisas olevast teavitusest. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses Ragn-Sells Eesti. Rakenduse saate alla laadida Apple Store’st või Google Play’st, sisestades otsingusse „Ragn-Sells Eesti“.

  TOOGE MAHUTI TEE ÄÄRDE

  Palume tuua konteiner või jäätmekott võimalusel värava taha, tänava või tee äärde tasasele ja kõvale aluspinnale või neid konteinereid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale alusele nähtavasse kohta hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks.

  Jäätmekott ja kuni 240L ratastel konteiner võib asetseda kuni 20 m jäätmeveoki peatumise kohast ja suurematele kui 240L konteineritele peab olema tagatud vahetu ligipääs. Kaugemal asuvate mahutite käsitranspordi eest on õigus Ragn-Sellsil küsida teenustasu: 


  Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud.

  ARVED: VÄLJASTAME ARVE KUI TÄITUNUD ON 5 € EEST TEENUSEID

  Ragn-Sells väljastab arved, kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui Teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, siis saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €). Alla 5 € suuruseid arveid väljastame igal aastal jaanuarikuus.

  LOE EDASI

 • Alates 01.03.2022 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga.

  INFOPÄEV 15.02.2023

  Kolmapäeval, 15.02.2023 kell 18:00-19:30 toimub Teamsi vahendusel uue korraldatud jäätmeveo perioodi infopäev. Ragn-Sellsi olmeteenuste haldur Ingrid Viks annab kõikidele huvilistele ülevaate uuest jäätmeveo perioodist, olulisematest muutustest ja vastab elanike küsimustele. Liitu infopäevaga SIIN. Infopäev salvestatakse ja on järelvaadatav kuni 28.02.2023.a.

  ÜLDINFO

  • Jäätmeveo periood: 01.03.2023 – 28.02.2026
  • Jäätmeliigid: paberijäätmed, köögi- ja sööklajäätmed, pakendijäätmed, klaaspakendid, haljastujäätmed, suurjäätmed, tekstiilijäätmed ja segaolmejäätmed

  LEPINGU SÕLMIMINE

  • ISETEENINDUSES. Lihtsaim viis on leping sõlmida Ragn-Sellsi iseteeninduses, kus vajadusel saata enda andmeid ka muuta.
  • SOOVIN PABERLEPINGUT. Paberlepingu sõlmimiseks saatsime Teile lepinguvormi. Kontrollige, kas sellel olevad andmed on õiged. Kui jah, allkirjastage leping ja saatke meile tagasi aadressil Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 Tallinn. Andmete uuendamiseks helistage 60 60 439 või kirjutage info@ragnsells.ee.

  JÄÄTMELIIGID JA SORTEERIMINE

  Jäätmeid tuleb tekkekohal sortida liigiti kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud ühte konteinerisse või jäätmekotti, rakendub sellele kõrgem tasu. Liigiti tuleb koguda:

  • Vanapaber ja papp
  • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • Pakendijäätmed (plast, metall, tetra)
  • Klaaspakendid (pudelid, purgid)
  • Suurjäätmed
  • Tekstiilijäätmed
  • Haljastujäätmed
  • Segaolmejäätmed

  MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

  Veograafiku leiate lisas olevast teavitusest. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie iseteeninduses või mobiilirakenduses Ragn-Sells Eesti (App Store, Google Play).

  ARVED: VÄLJASTAME ARVE KUI TÄITUNUD ON 5 € EEST TEENUSEID

  Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, siis saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,5 € = 5 €). Alla 5 € suuruseid arveid väljastame igal aastal jaanuarikuus.

  LOE EDASI

 • Head kliendid! Sel reedel, 13. jaanuaril ei toimu telefoni teel teenindamist. Kui soovite:

  • Vaadata ja tasuda arveid
  • Muuta tühjendusgraafikut või -sagedust
  • Tellida lisatühjendust või uusi teenuseid
  • Luua jäätmearuandeid
  • Lisada volitusi pereliikmetele, töötajatele vmt.

  Siis mugavaim viis selleks on kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust. Soovi korral saate päringu edastada ka info@ragnsells.ee.

  Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 • Alates 01.02.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit leiate sellega seotud kõige olulisema info.

  ÜLDINFO

  • Jäätmeveo periood: 01.02.2023–31.01.2026
  • Hõlmatud köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ning segaolmejäätmed (liigiti kogumisest alles jäänud jäätmed).

  LEPINGU SÕLMIMINE

  • DIGITAALSELT. Kontrollige enda andmed e-mailile saadetud lepinguvormis. Kui andmed on õiged, allkirjastage leping digitaalselt (ID-kaart, Mobiil-ID) ja saatke meile tagasi aadressile info@ragnsells.ee.
  • PABERLEPINGUNA. Kontrollige enda andmed kirjaga kaasas olevas lepinguvormis. Kui andmed on õiged, allkirjastage leping ja saatke meile tagasi aadressile Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 Tallinn või tagastage Ragn-Sellsi Tartu kontori postkasti aadressil Sepa tn 26, Tartu linn. Andmete uuendamiseks helistage 60 60 439 või kirjutage info@ragnsells.ee

  Tavapostiga saadetud lepingute tagastamine on võimalik kliendipäevadel: Kambja teenuskeskuses Kesk tn 2, Kambja alevik 26.01.2023 kell 13:00-18:00 ja Pargi tn 7, Ülenurme alevik 27.01.2023 kell 13:00-18:00.

  KUIDAS SAADA JÄÄTMEVEOST VABASTUST?

  Jäätmeveost vabastusi ning ühise mahuti kasutamise nõusolekuid annab ainult Kambja Vallavalitsus. Vabastuse taotluse tingimused, vormid ja juhised leiate Kambja valla kodulehelt. Lisainfo: Taivo Prants, tel: 5919 3320, e-post taivo.prants@kambja.ee.

  JÄÄTMELIIGID JA SORTEERIMINE

  Jäätmeid tuleb sortida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud ühte konteinerisse, rakendub sellele kõrgem tasu (vt hinnakiri). Vajalikud mahutid saate tellida Ragn-Sellsilt. Liigiti saab koguda:

  • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • Vanapaber ja paberpakend
  • Segapakendijäätmed (plast, metall, tetra)
  • Klaaspakendid (pudelid, purgid)
  • Suurjäätmed
  • Aia- ja haljastujäätmed
  • Segaolmejäätmed

  MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

  Veograafiku leiate e-mailile saadetud teavitusest. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata meie iseteeninduses või mobiilirakenduses Ragn-Sells Eesti (App StoreGoogle Play).

  ARVED: VÄLJASTAME ARVE KUI TÄITUNUD ON 5 € EEST TEENUSEID

  Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Näiteks kui Teie igakuine teenuste arve on 2,5 €, siis saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €). Alla 5 € suuruseid arveid väljastame igal aastal jaanuarikuus.

  LOE EDASI

 • Euroopa Regionaalarengu Fond eraldas Ragn-Sellsile 225 375,50 eurot, et jätkata teadusuuringuid, kuidas Ida-Virumaal kasutuna seisvatest põlevkivituhkadest saaks lisaks kaltsiumkarbonaadile välja võtta ka magneesiumi, mille Euroopa Liit on nimetanud üheks kriitiliseks tooraineks. Projekti elluviimise periood on 01.11.2022 – 31.10.2023.

  Projekti eesmärk on teostada rakendusuuring, et testida ja valideerida protsess PCC tootmisel tekkivast jääkainest magneesiumiosakeste eraldamiseks. Projekti tulemusena tekib ühe tootmisprotsessi jääkainete ringlussevõtu võimekus – jääkainest eraldatav magneesium ning kõrvalsaadusena raud suunatakse uuesti kasutusse. Projekti tulemusena on testitud magneesiumi eraldamise tehnoloogia.

  Magneesium on meie igapäevaelus laialdaselt kasutatav väga kerge metall, mille järgi on kõige suurem nõudlus auto-, lennuki-, raketi- ja mitmetes teistes masinatööstustes. Sulamites teiste metallidega muudab magneesium erinevad masinate detailid ja konstruktsioonid mitu korda kergemaks ning annab neile lisaks paremad mehaanilised omadused. Lisaks kasutatakse magneesiumiühendeid rooste ja katlakivi eemaldajate, klaasi, ravimite, värvide ja veel paljude teiste esemete tootmisel või neile parema efekti andmisel. Samuti on magneesium põllumajanduses nõutud kaup väärtusliku väetise ja olulise toitainena põllukultuuridele.  

  Ragn-Sellsi projektijuhi Alar Saluste sõnul on ainuüksi Euroopa Liidus igal aastal vaja 155 000 tonni magneesiumit, millest praegu ligi 93% tuuakse sisse Hiinast. “Me oleme oma teaduslike uuringutega jõudnud nii kaugele, et saame julgelt väite – Ida-Virumaa ja Narva põlevkivituhamägedes peitub võimalus, millega Eesti riik suudab Euroopa jaoks järjest kasvavat magneesiumi nõudluse probleemi leevendada,” lisas Saluste. “Arvestades, et Euroopa Liit tahab vähendada oma kriitiliste toorainete sõltuvust ning 2030. aastaks toota vähemalt 100 000 tonni magneesiumit oma regioonis, siis meie saaksime sellest tagada aastas umbes 30%. Kui arvesse võtta, et Ida-Virumaal on mägedes umbes 600 miljonit tonni põlevkivituhka, siis see on väga suur võimalus nii Ida-Virumaa kui Eesti majanduse elavdamiseks. Globaalsel areenil pälviks see projekt tähelepanu nii ringmajanduse seisukohalt, aga ka selle poolest, et võrreldes tänase tootmisega oleks tuhkadest võimalik magneesium välja võtta 80% väiksema CO2 jalajäljega.“

  EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi eesmärk on toetada Eesti ettevõtete teadmusmahukat toote- ja tehnoloogiaarendust. „Meie eksportivad ettevõtted on globaalses konkurentsis ja konkurentsivõimet aitab suurendada teadusmahukas arendustöö. Samas on rakendusuuringute etapp riskantne, kuna investeeringud on suured ja pole kindlust arenduse õnnestumisel ning seetõttu toetabki riik Ragn-Sellsi arenduste suguseid ambitsioonikaid tehnoloogiaprojekte,“ ütles EASi rakendusuuringute programmi arendusjuht Kaupo Reede.

  EASi ja KredExi ühendasutus on Ragn-Sellsi OSA projekti üks olulisemaid partnereid Eestis. Osaliselt ka tänu EAS-i varasematele panustele on põlevkivituhkade väärindamise projekt jõudnud Tartu Ülikooli ja TallTechi katselaboritest tehase projektideni ning tänu jätkuvatele uuringutele on tuvastatud, et sama lahendusega suudetakse tuhast välja võtta veel magneesiumi ja teisi elemente. 

  Septembris kiitis Narva volikogu ühehäälselt heaks detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise algatamise, millega käivitati ettevalmistustööd Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise tehase rajamiseks Balti Elektrijaama territooriumi vahetusse lähedusse. 2025. aastaks valmib Narva linna külje alla demo- ja 2028. aastaks põhitehas.

  Tehas suudab aastas ümber töödelda üle miljoni tonni põlevkivituhka ja siduda 250 000 tonni CO2, mille tulemusena valmib ca 500 000 tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Unikaalse patenteeritud lahenduse abil tehakse jäätmetest uus tooraine, mida saab kasutada värvide, aknaraamide, põrandakatete, paberi ja veel paljude igapäevaelus vajaminevaid esemete tootmiseks. Tänaseks on toote vastu juba suurt huvi näidanud globaalsed suurettevõtted. Nende seas Euroopa üks suurim plastikaknaraamide tootja Gealan (Saksamaa) ja maailma viie suurima põrandamaterjalide tootja hulka kuuluv Tarkett (Prantsusmaa), kes soovivad oma tootmises kasutada toormaterjale, mille CO2 jalajälg on võimalikult väike. Euroopa Liidus ja Eestis seatud rangete kliimaeesmärkide täitmise tingimustes on selliste materjalide eelistamine järjest kasvav suund.

  Ragn-Sells on põlevkivituha väärindamise projekti tarbeks loonud tütarettevõtte R-S OSA Projekt OÜ. Projekti on investeeritud juba ligi 2 miljonit eurot. Projekti partnerid on Tartu Ülikool, TalTech, Eesti Energia, EASi ja KredExi ühendasutus, sihtasutus Archimedes ning rahvusvahelised ettevõtted Tarkett ja Gealan. Loe täpsemalt projektist: www.osaservice.ee

  Lisainfo

  Alar Saluste
  Ragn-Sells OSA Projekt OÜ
  Projektijuht
  Alar.saluste@ragnsells.com
  +372 53494861

 • Head kliendid!

  Anname teada, et seoses kõnekeskuse tarkvara uuendamisega võib päringutele vastuse saamine lubatud kahe päeva asemel mõnevõrra viibida. Vabandame!

  Kuigi ajutiselt on häiritud ka iseteeninduse vestlusrakendus, siis kõik muud funktsioonid jätkuvalt toimivad. Kui soovite tellida lisatühjendust või -teenust, muuta tühjendusgraafikut või -sagedust, siis selleks on kiireim viis kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust.

  SISENE ISETEENINDUSSE

 • Euroopa Regionaalarengu Fond toetab 270 000€ suuruse toetusega Ragn-Sellsi projekti rajada Eestisse nakkusohtlike jäätmete termotöötlusliin. Rajatava liini näol on tegemist lähiregioonis unikaalse tehnoloogiaga, mida ei ole seni kasutusel ei Eestis, Lätis ega ka Ragn-Sells Grupis, st Rootsis, Norras ja Taanis.

  Kui tänane reaalsus on nakkusohtlike jäätmete täielik põletamine, siis rajatava liini abil muudetakse need esmakordselt taaskasutatavaks. Uudne tehnoloogia hakkab liinile jõudvaid materjale steriliseerima ja kuivatama, muutes need niiviisi ohutuks. See võimaldab nakkusohtlikud jäätmed suunata omakorda sorteerimisse, et neid siis ringlusse võtta ja uuteks toodeteks väärindada.