Hea klient

Täname, et olete panustanud koos meiega keskkonnahoidu ja kogute liigiti oma pakendijäätmeid. Aastal 2023 jõudis Ragn-Sellsi poolt kohtkogumise (kollane kott ja korteriühistute mahutid) teel liigiti kogutud plast-, metall-, klaas- ja paberpakendist materjalina ringlusesse rohkem kui 65%.

On olnud rõõm näha, et teenuse kasutajate hulk on aastate jooksul jõudsalt kasvanud, kuid koos sellega on suurenenud vajadus ka täiendavate jäätmeveo ringide järgi. Samuti on jäätmevaldkonnas transporditeenuse osutamisega seotud kulud jätkuvalt kasvanud – kütusehind, palgakulud ning investeeringud kaasaegsetesse sõidukitesse.

Kui varasemalt oleme pakendite liigiti kogumisega seotud kulusid suutnud osaliselt katta materjalide müügituludest, siis paraku jätkuvalt ei ole see enam võimalik. Selleks, et saaksime pakkuda teile harjumuspärast ja mugavat lahendust pakendijäätmete liigiti kogumiseks, viime sisse muudatused teenuse osutamise piirkondades ja hinnastamise põhimõtetes.

Alates 1. juunist muutuvad Ragn-Sellsi pakendijäätmete teenuste osutamise tingimused alljärgnevalt:

 1. Tartu vallas ja Pärnu linnas rakendame pakendijäätmete kogumisele korraldatud jäätmeveo hanke raames kehtestatud teenuste hinnad.
 2. Pakendijäätmete kogumisteenuse muudame tasuliseks järgmistes piirkondades: Tallinna, Tartu ja Maardu linnas, Saue, Harku, Rae, Lääne-Harjumaa, Kiili, Jõelähtme ja Kuusalu vallas, Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põhja-Pärnumaa ja Tori vallas.
 3. Pakendijäätmete kohtkogumise lõpetame järgmistes piirkondades: Haapsalu linnas, Jõgeva, Kanepi, Põlva, Kohila ja Lääne-Nigula vallas ning Võru linnas ja Võru vallas.

Piirkondades, mida eelpool mainitud ei ole, meie teenuste hinnad ja tingimused ei muutu.

Täiendavatele küsimustele leiate vastused meie kodulehelt https://www.ragnsells.ee/klienditugi/kkk/

01.06.2024 kehtima hakkav hinnakiri

 • 2023. aasta jätkusuutlikkuse aruandes avab keskkonnaettevõte Ragn-Sells kõigile ukse ringmajandusse, mille ühe osana nähakse jäätmeid ainsa tõeliselt jätkusuutliku tooraine allikana. Ragn-Sellsi jätkusuutlikkuse alased pingutused on ettevõtte äristrateegias kesksel kohal ning rõhutavad keskkonnavastutuse kõrval ka majanduslikku kasu.  

  „Kui tõesti soovime jätkusuutlikku ühiskonda luua, peame ikka ja jälle kasutama juba olemasolevaid ressursse. Seega tahame kõiges, millega tegeleme, leida täiesti uue suhtumise jäätmetesse,” ütleb Ragn-Sells Grupi juht Lars Lindén. 

  Ragn-Sells on asunud ringmajandusele üleminekul eestvedaja rolli ning peab jäätmeid pigem väärtuslikuks ressursiks kui vaid korra kasutatavaks tooteks. Ettevõtte jätkusuutlikkuse alased tegevused on tihedalt kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga ja keskenduvad planeedi vajaduste rahuldamiseks ringmajanduse lahenduste pakkumisele. Sellist tegevust takistab aga praegune suhtumine jäätmetesse. Ringmajanduses tuleb jäätmeid käsitleda kui jätkusuutlikku ressursside allikat. See nõuab aga ulatuslikke ja süstemaatilisi reforme nii seadusandluses kui ka ettevõtete tegevuspõhimõtetes. 

  „Viimasel aastal on jätkusuutlikkuse reguleerimisele hakatud rohkem tähelepanu pöörama eelkõige just Euroopa Liidu tasandil. Meil on väga hea meel sellist arengut näha. See on vajalik muutus, mis annab hoogu juurde ka jätkusuutlikusse suunatud rahavoogudele,” ütleb Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse juht Pär Larshans. 

  Ragn-Sells Grupi 2023. aasta puhastulu oli oodatust suurem, ehkki aasta varasemaga võrreldes veidi madalam. Kõigi kolme ärivaldkonna (Taaskasutus, Käitlemine ja ohutustamine ning Uued ärisuunad) kasum oli samas suurem kui eelarves planeeritud. 

  „Kui oleme rahaliselt tugevad, saame investeerida uuenduslikesse lahendustesse, mis on vajalikud ringmajandusele üleminekuks ning tagada ka oma igapäevaste tegevuste finantseerimist,” ütleb Ragn-Sells Grupi finantsjuht Madeleine Ljunggren. 

  Aruandes on toodud intervjuud Ragn-Sellsi Gruppi kuuluvate ettevõtete tegevjuhtidega, kirjeldamaks nende ettevõtete staatust ja fookust kohalikel turgudel. Rubriigis „2023. aasta aruandlus” kirjeldatakse Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse eesmärkidega seotud tegevusi ja saavutusi ning tehakse kokkuvõte grupi majandustulemustest. 

  „Eestis on Ragn-Sells saanud eeskujuks ringmajanduse ülemineku. Meie poolt pakutud teenused ning loodud meetodid näitavad, kuidas on võimalik jäätmeid muuta taaskasutatud materjalideks ja seejärel uuteks toodeteks. Selline tegevus on oluline tööstuse innustamiseks teisese toorme kasutuselevõtuks ja otsustajate veenmiseks,“ ütleb Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo.

  „Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse aruanne 2023 – tere tulemast ringmajandusse“ saab alla laadida SIIT

   Jätkusuutlikkuse aruanne on kinnitatud Ragn-Sells Grupi juhatuse 18. aprillil 2024 toimunud aastakoosolekul. 

  Lisateave

  Pär Larshans,  

  Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse direktor,  

  +46(0)70-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

  Emma Ranerfors,  

  Ragn-Sells Grupi pressiesindaja,  

  +46(0)10-723 24 16, press@ragnsells.com 

  Kai Realo 

  Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees 

  Kai.Realo@ragnsells.com meedia@ragnsells.com

 • Ragn-Sells on juhtiv keskkonna- ja ringmajandusettevõte Põhjamaades. Meie eesmärk on olla 2023. aastaks kliimapositiivne ettevõte ja juhtida ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Seda eesmärki silmas pidades oleme korraldanud kogu oma tänase äritegevuse.

  5. jaanuaril 2023 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv ehk Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mis nõuab ettevõtetelt sotsiaalse, keskkonnaalase ja juhtimisalase (ESG) teabe esitamist. Laiem hulk suurettevõtteid ja ka börsil noteeritud VKE-sid peavad nüüd hakkama jätkusuutlikkusteavet avalikustama. 

  Kestlikkusaruanne on majandusaasta aruandes esitatud kokkuvõte eelnevale aastale, mis näitab, kuidas ettevõtte ärimudel mõjutab selle kestlikkust ja kuidas välised kestlikkustegurid ettevõtte tegevust mõjutavad. Aruande koostamise aluseks on kestlikkusaruandluse standardid (ESRS), mida kokku on 12: nendest 2 üldist, 5 keskkonna, 4 sotsiaalset ja 1 juhtimise standard.

  Ragn-Sells, kui juhtiv jäätmekäitlus- ja ringmajandusettevõte on partneriks ja tahab kaasa aidata ettevõtete kestlikkusaruannete koostamisele ning olla valmis jagama vajalikke jäätmete kogumis- ja käitlusalaseid andmeid raporti tarbeks.

  Ragn-Sells peab kõigi vastuvõetud ja käitlusesse suunatud jäätmete üle kliendipõhist arvestust ning usaldusväärse partnerina väljastab klientidele jäätmearuandeid. Kliendid saavad neid ka ise mugavalt Ragn-Sellsi iseteenindusest endale sobival ajal tasuta tellida. Jäätmearuanne sisaldab infot kliendi objekti(de)lt aadressipõhiselt kogutud jäätmete koguste üle, annab ülevaade jäätmekoodide ja -liikide lõikes kliendi poolt soovitud perioodil. Vajadusel ja koostöös kliendiga on võimalik leida ka lahendusi erisoovidele jäätmearuande sisu osas, millest enim on küsitud täiendavalt infot, mis on saanud kliendi jäätmetest ehk eelnevalt välja toodud infole lisaks toome välja (käitlus)toimingu.

  2023. aasta märtsi algul lansseeris keskkonnaettevõte Ragn-Sells ettevõtetele suunatud uue teenuse reThink, mis aitab teha lihtsaid samme ettevõtte jätkusuutlikuma äritegevuse suunas.

  Erinevate keskkonnasertifikaatide taotlemine on keeruline ja kallis. reThink teenus on kliendi jaoks aga lihtsaim ja soodsaim viis alustada ettevõtte jätkusuutlikkuse tõstmisega.

  Protsesse näeb ette, et Ragn-Sellsi esindaja käib koos kliendiga läbi kogu nende jäätmeahela ning annab põhjaliku ja personaalse tagasiside vajadusel koos parendusettepanekutega, kuidas jäätmekäitlust tõhusamaks ja säästlikumaks muuta, et kergemini ringlahendustele üle liikuda.

  reThink sertifikaadil on kolm taset: kuld, hõbe ja pronks. Kuldtase näitab, et ettevõttes on kasutusel parimad võimalikud kogumis- ja käitluslahendused. Hõbetasemega ettevõte on juba pööranud tähelepanu jätkusuutlike käitluslahenduste rakendamisele ja töötab pideva parendamise nimel. Pronkstasemega ettevõte näeb selget vajadust jätkusuutlikumate lahenduste järgi ja on valmis esimesi samme astuma.

 • Kliimaministeerium avalikustas 19.03.2024 jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles välja pakutud muudatustega kasvab ringlusse võetava materjali maht, mis loob eeldused uute tööstuste ja investeeringute tekkeks ka Eestis.

  „Viimasel nädalal peale seda, kui Kliimaministeerium avalikustas jäätmereformi väljatöötamiskavatsuse, on planeeritud muudatuste peale olnud kuulda nii tugevaid poolt- kui vastuargumente ning kohati isegi hirmutamist, et kuidas see plaan kõigile kurnavaks osutub,“ alustab Ragn-Sells juhatuse esimees Kai Realo.

  „Mõistan, et valdkonda mittetundval inimesel on keeruline otsustada, kellel siinkohal on õigus, kuid pean oma kohuseks ümber lükata err.ee portaalis ilmunud Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimehe Argo Luude arvamusartiklis toodud argumente,“ sõnab Realo. „Juba 2021. aastal, üsna kohe peale Ragn-Sellsi tööleasumist kirjutasin enda sotsiaalmeedia kontol, kui oluline on igal inimesel panustada materjalide ringlusesse jõudmisse, sorteerides enda poolt tekitatud tarbimisjääke. Sadu tuhandeid tonne segaolmejäätmetes sisalduvast materjalist on tegelikult võimalik uuesti kasutusele võtta. Vaatamata avalikele pakendikonteineritele satub suur osa väärtuslikust plast-, klaas- ja metallpakenditest kahjuks olmejäätmete hulka ning olmejäätmete põletamise tõttu läheb suur osa taaskasutatavast materjalist raisku,“ selgitas ta.

  19.03.2024 avalikustas Kliimaministeerium jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles välja pakutud muudatustega kasvab ringlusse võetava materjali maht, mis loob eeldused uute tööstuste ja investeeringute tekkeks ka Eestis. Elanike jaoks muudavad kavandatud muudatused jäätmete liigiti kogumise mugavamaks ja lihtsamaks, sest mitmeid jäätmeliike saab edaspidi ära anda kodule lähemal.
  Realo lisas, et avalikustatud kavatsuse peale on Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimees Argo Luude avaldanud 20.03.2024 ERR vahendusel arvamusloo, milles väidab, et peamine probleem ei seisne Eestis mitte prügisortimise mugavuste loomises, vaid sorditud jäätmete ringlusse võtmises. Luude esitab küsimuse, et mis kasu on lahendusest, et maja juures käib viis erinevat prügiautot viite erinevat jäätmeliiki kogumas, aga jäätmetest suurem osa lõpetab põletuses või prügilas? Samuti väidab Luude, et välja on kukkunud järjekordne kobarkäkk ning et eelnõu ei käsitle jäätmete ringlussevõtu tegelikku probleemi, milleks on jäätmete väärtuste puudumine paljudel juhtudel ka siis, kui jäätmed on liigiti kogutud.

  Ragn-Sellsi juhatuse esimees selgitab, et ettevõte on pakendijäätmete ja mitmete teiste jäätmeliikide sorteerimisega tegelenud juba aastaid. „Väljasorteeritud ühetüübilistel ja kvaliteetsetel materjalipartiidel on toimiv turg ning kõik selliselt käideldud materjalid lähevad edasi ümbertöötlemisele, kus see muudetakse tööstuste jaoks taas tooraineks. Ragn-Sells grupp müüb üle kogu maailma sadu tuhandeid tonne materjali aastas – nii plast, kile, paber, kartong, metall kui klaas leiavad uuesti kasutamist,“ lisas Kai Realo.

  Jäätmereformi eesmärk on, et segaolmejäätmete hulk Eestis väheneks ja samuti väheneks nende põletamine Iru elektrijaama katlas.

  „Miks mõned jäätmevedajad uues olukorras probleemi näevad, on see, et jäätmete põletamine on olnud kõige lihtsam ja rahaliselt soodsam võimalus,“ räägib Realo ja lisab, et Luude näebki jäätmereformi mõju oma ärile kahjulikult ja tema rahulolematus jäätmereformiga on arusaadav.

  „Eesti Keskkonnateenused ongi Eestis kõige suuremad segaolmejäätmete vedajad ning enamik sellest jõuab Iru jäätmepõletusahju. Olukorras, kus jäätmete põletamine muutub kallimaks ning pakendite ringlussevõtt eelistatuks, hakkab jäätmereform arusaadavalt EKT äri piirama. Luude märgib ka, et paljudel liigiti kogutud jäätmetel puudub väärtus,“ märgib Realo. „Osaliselt on see isegi varem tõene olnud, sest loodusest tooraine kaevandamine on siiani soodsam olnud kui juba toodetud materjalide uuesti kasutuselevõtt. Vahepeal on aga tehnoloogiad arenenud ning ka vajadus teisese tooraine järgi kasvanud, sest esmast toorainet enam lihtsalt pole piisavalt (nt EU kriitiliste toorainete nimekiri) või on tootjatele pandud kohustus teisest toorainet oma tootmises kasutada (nt plastpudelid jm),“ selgitab Ragn-Sellsi juhatuse esimees.
  „Ragn-Sellsi eesmärk on toetada ringmajandust ning selle heaks on loodud erinevat liiki jäätmete sorteerimine, sest seda tehes suurendame jäätmevoost väärtusliku materjali kättesaamist ja selle suunamist teisese toorainena ringlusesse,“ lisab Kai Realo.

  „Ilmselt osalt ka seetõttu, et Eestis ei ole jäätmete sorteerimine ja sorteeritud materjali ringlusesse suunamine veel väga levinud, ei ole meil arenenud ka vastavat tööstust, mis muudaks kogutud materjalid uuesti tooraineks,“ märgib Realo ja lisab, et näitena saab tuua selle, et enamus Eestis ja ka Skandinaavias ning Saksamaal kogutud plaste viiakse Leetu, sest seal on antud tööstussuund paremini arenenud.

 • Iga kohalik omavalitsus peab korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid tekkekohal ei kompostita ja seoses sellega palume kõigi sisuliste küsimustega pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole.

  Kohalik omavalitsus otsustab milliseid jäätmeid kogutakse ja sorteeritakse ning vahel ka selle kui tihti toimub jäätmete (sh biojäätmete äravedu). Kohaliku omavalitsuse otsustada on ka see, millistel tingimustel jäätmete kogumisest vabastatakse (nt biojäätmete kogumise asemel nende kompostimine). Seetõttu palume kõigil eeltoodud teemadel esitada oma küsimused kohalikule omavalitsusele.

  Biojäätmete sorteerimise ja kogumise kohta leiate kindlasti infot oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Põhjalik info biojäätmete sorteerimise kohta on toodud Kliimaministeeriumi kodulehel  https://kliimaministeerium.ee/biojaatmed.

  Ragn-Sells kodulehelt leiab samuti vastuseid enamlevinud küsimustele biojäätmete kohta https://ragnsells.ee/kuukiri/biojaatmete-sorteerimine/ .

  Ragn-Sells kui jäätmeveo teenuse pakkuja saab teid aidata ka vajaliku mahuti soetamisel ning selle saate vormistada väga lihtsalt Ragn-Sellsi kodulehe kaudu https://www.ragnsells.ee/service/prugikonteineri-rent-ja-muuk/ .

  Juhime aga tähelepanu, et kuna mahutite nõudlus on hetkel suurenenud, siis võib mahuti tarne võtta tavapärasest kauem aega, kuid kõik tellimused veebikeskkonnas jõuavad meieni ning saavad täidetud.

 • Aasta algus on Ragn-Sells klienditeenindusele kaasa toonud päringute hüppelise kasvu seoses aasta lõpetamise ja käibemaksu muudatuse tõttu koondarvete väljasaatmisega ning biojäätmete kogumise kohustuslikuks muutumisega. Seoses päringute hulga olulise kasvuga ei suuda klienditeenindus ajutiselt kinni pidada tavapärastest vastamisaegadest ning kliendipäringutele vastamine võib viibida.

  Selleks, et leiaksite aga oma küsimustele võimalikult kiirelt vastuse, juhime siinkohal tähelepanu järgmisele:

  • Kui teil on küsimusi jäätmete sh biojäätmete sorteerimise ja komposteerimise korra kohta, siis palume pöörduda nendega kohaliku omavalitsuse poole. Korraldatud jäätmeveo hanke tingimused (milliste jäätmete kogumine ja sorteerimine on omavalitsuses korraldatud ning milliste põhimõtete alusel jäätmete vedu korraldatakse) on kehtestatud kohaliku omavalitsuse poolt ning jäätmevedaja lähtub omavalitsusega sõlmitud lepingu tingimustest. Ka see, mil moel biojäätmete sorteerimisest vabastus saada (nt komposteerimine) on kohaliku omavalitsuse otsustada.
  • Kui olete tellinud Ragn-Sells kodulehe kaudu jäätmemahuti, siis see tellimus on vastu võetud. Suurenenud mahutite nõudlusega (nt biojäätmete mahutid) paraku veo- ja paigaldusteenused viibivad. Tegeleme mahutite logistikaga igapäevaselt ning kõik mahutid paigaldatakse esimesel võimalusel.
  • Kui teil on küsimusi jäätmete veograafiku ja/või graafikujärgsete teenuste kohta, siis leiate infot Ragn-Sells Iseteeninduses https://www.ragnsells.ee/login/

  Ja veel – kui olete meile saatnud e-kirja, siis kinnitame, et see ei jää tähelepanuta ka siis kui sellele vastamine viibib. Seetõttu palume kannatlikkust vastuse ootamisel ning mitte kirjutada samal teemal uuesti ja uuesti, sest ka see lisab täiendavat töökoormust ja pikendab vastuste andmise aega.

  Loodame, et ülaltoodud informatsioon aitab teil jõuda oma küsimuste lahendamisele kiiremini. Ja vabandame veelkord, et klienditeeninduse ülekoormuse tõttu päringutele vastamine võtab pisut kauem aega kui tavapäraselt.

  Ragn-Sells klienditeenindus

 • Keskkonnaettevõte Ragn-Sells osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP28, seda nii osana Rootsi delegatsioonist, kui olles ka ajalooliselt esmakordselt avatava Eesti paviljoni suurtoetaja. Ragn-Sells-i eesmärk on kliimakonverentsil näidata, kuidas üleminek ringmajandusele on hädavajalik kliimamuutuste leevendamiseks ja kuidas arusaamasid jäätmetest tuleb täielikult ringi mõtestada.

  „Täna suudetakse globaalselt kõigest alla 20% kaevandatatud materjalidest uuesti ringlusse võtta. Ainuüksi taaskasutatavate materjalide osakaalu kahekordistamisega ülemaailmses majanduses suudaksime ÜRO väitel hoida maailma soojenemise alla kahe kraadi Celsiuseni. COP28-l soovime innustada teisi nägema ringmajandust olulise vahendina kliimakriisi lahendamiseks ning veelgi olulisem, meie enda innovatsioonide toel soovime näidata, et muutus on võimalik,” sõnas Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo.

  ÜRO andmetel moodustab loodusvarade kaevandamine ja töötlemine umbes 50 protsenti globaalsetest kasvuhoonegaasidest. Seetõttu on majandus, mis põhineb materjalide järjepideval taaskasutamisel võti kliimaneutraalse ühiskonna suunas. Samal ajal praegused seadused, mis põhinevad lineaarsel majandusel ei toeta või sageli lausa takistavad jäätmete kasutamist jätkusuutliku tooraineallikana. Selleks, et kliimakatastroofi vältimisel edu saavutada, peab jäätmetest tooraine eraldamine ja nende ringlusse suunamine olema eelistatum ja lihtsam kui nende ammutamine otse maapinnast või ära põletamine.

  Ragn-Sells korraldab ja osaleb rohkem kui kümnes seminaris ja paneelis. Lisaks Eesti paviljonile koos Põhjamaade Ministrite Nõukoguga ka Rootsi paviljonis Rahvusvahelise Kaubanduskoja juures. Selle hulka kuuluvad koostöö ja vestlused mitmete ministrite, samuti Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simsoni ja teiste valdkonna tippspetsialistidega. Lisaks on kavas mitmeid teisigi kohtumisi ringmajanduse ja kliima teemadel.

  Tugev fookus saab olema rohetehnoloogiate arendamisel, mis võimaldavad kriitilisi tooraineid väärindada tööstusjäätmetest. Inspireeriva näitena tutvustab Ragn-Sells maailmale, kuidas seni aastasadu kasutuna seisvatest ja keskkonda koormavatest põlevkivi tuhamägedest on võimalik toota maailma esimest kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati ning väärindada neist välja teisigi kriitilisi tooraineid nagu magneesium, räni, alumiinium.

  Jätkusuutliku toidu kasvatamise tagamiseks toome kliimakonverentsile näiteid lahendustest, mis võimaldavad tänaste tehnoloogiatega võrreldes, 80% madalama süsiniku jalajäljega mineraalväetiseid toota reoveest ja reoveemudast, mitte neid kaevandada looduslikest allikatest.

  ÜRO kliimamuutuste konverents (UNFCCC osapoolte konverents) ehk COP, on iga-aastane rahvusvaheline kliimakohtumine, mis toimub 30. novembrist kuni 12. detsembrini 2023 Dubais Expo Citys.

  TUTVU RAGN-SELLSI
  PROGRAMMIGA JA OSALEJATEGA

 • Euroopa Liiduga liitumisest alates, pea 20 aasta jooksul on Eesti struktuurifondidest toetust saanud üle 40 000 projekti kokku ligi 7,6 miljardi euro eest. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) korraldas parimate ELi toetuste abil ellu viidud projektide konkursi. Südamega tehtud Eurotegu konkursile esitati 140 projekti mille seast viieliikmeline žürii selgitas hääletamise käigus välja 30 paremat. Nende seas pälvis tunnustuse Ragn-Sells põlevkivituhkade projekt, mille eesmärgiks on Ida-Virumaal asuvatest tuhamägedest välja väärindada erinevaid tööstuste jaoks kriitilisi materjale – kaltsiumi, räni, magneesiumi, alumiiniumi. Esimeses faasis plaanib Ragn-Sells tuhkadest välja võetud kaltsiumist toota maailma esimese kliimapositiivse klatsiumkarbonaadi. See tähendab, et kaltsiumkarbonaadi tootmise käigus püütakse kinni ja seotakse tootesse rohkem CO2 kui ise tootmise käigus emiteeritakse. Toodetud kaltsiumkarbonaati kasutatakse pika elueaga ehitusmaterjalide valmistamisel, mis võimaldab kinnipüütud CO2 aastakümneteks siduda näiteks põrandakattematerjalidesse, aknaraamidesse, seinavärvidesse jne. Ragn-Sellsi projekt pälvis tunnustuse, kui hea näide ringmajandusest ja tuleviku kliimaneutraalsest materjalitööstusest.

 • Keskkonnaettevõttel Ragn-Sellsil on oktoobrist uus tunnuslause – „What a waste“, mille eesmärk on juhtida tähelepanu materjalide raiskamisele ja näidata, kui väärtuslik ressurss jäätmed tegelikult on.

  „Aastasadu on inimkond kaevandanud loodusressursse viisil nagu homset ei oleks. Ostame toitu, mida me kõike ei tarbi; toodame lühikese elueaga tooteid; soetame asju, mida meil tegelikult vaja ei ole; ostame nii palju kui tahame ja lõpuks on see kõik prügi, mis suures osas saadetakse põletamisele. Siis aga alustame kõike uuesti. Meie ülesanne on kutsuda seaduseloojaid ja ühiskonda laiemalt mõtlema jäätmetest uutmoodi, et rohkem panustada materjalide ringlusele,“ ütles Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Kai Realo.

  Tunnuslause “What a waste!” on nutikas sõnade mäng, mis ühelt poolt juhib tähelepanu raiskamisele ning samas näitab jäätmeid võimalusterohke tooraineallikana.

  “See, kuidas me täna materjale toodame ja kasutame, on loodusressursse raiskav. Pool globaalsetest süsiniku heitmetest on seotud just materjalide ja toodete tootmisega. Tootmine aina kasvab, kuid ringlussevõetevate materjalide määr aina langeb. Seda mitte seepärast, et me absoluutses mahus suunaks vähem ringlusse, vaid ikka proportsioonis sellega, kui palju me loodusest toorainet võtame. Sajandi algusega võrreldes on looduslike materjalide kasutamise maht kasvanud 70% ning tänane seadusandlus pigem toetab loodusressursside kaevandamist ja jäätmete põletamist. See ei ole paraku jätkusuutlik. Peame hakkama jäätmetest mõtlema uutmoodi, vaadates neid kui kriitilist toorainet ja võtma fookuse ringlusele ka tegudes, mitte vaid sõnades,“ rääkis Realo.

  Ragn-Sells on viimastel aastatel järjest enam võtnud fookusesse olemasolevate materjalide ringlusesse suunamise uurimise ja võimalike lahenduste leidmise. Koostöös teadlastega on juba ka mitmete lahendusteni jõutud. Näiteks on välja töötatud tehnoloogiad, kuidas võtta põlevkivituhkadest välja kaltsium ja siduda sinna sisse CO2, et tekiks kaltsiumkarbonaat; kuidas muuta reoveemuda väetisteks; võtta tuhkadest välja soolad ja metallid jne.

  „Uudsed lahendused on olemas, peame vaid muutma oma suhtumist, et jäätmed ei ole prügi, vaid väärtuslik materjal ja loodusressurss, mis tuleb uuesti ja uuesti kasutusele võtta. Sellepärast me Ragn-Sellsis väärtustamegi kõiki jäätmeliike pakenditest kuni keskkonnale ohtlike tuhkadeni välja. Meie teame, milline võimalus nendes peitub. Kui me suudaks täna maailmas toodetavast materjalist 10% rohkem ringlusse suunata, oleks väga suur tõenäosus, et suudame kliimaeesmärgid täita. See ei ole võimatu, kui materjalide ringlusele uutmoodi mõelda,“ märkis Realo.

 • Perioodil 01.08.2023 – 31.07.2028 osutab korraldatud jäätmeveo raames teenust Ragn-Sells. Siit leiate kõige olulisema info seoses uue jäätmeveo perioodiga.

  KUULA! KORRALDATUD JÄÄTMEVEO INFOTUND

  Ragn-Sellsi olmeteenuste haldur Ingrid Viks annab ülevaate uuest jäätmeveo perioodist, olulisematest muudatustest ja vastab tekkinud küsimustele. Infopäev toimub 18.07.2023 kell 18:00–19:30. Registreeri infopäevale SIIN.

  KUIDAS LEPING SÕLMIDA?

  Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt ei ole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik. Lepingu sõlmimine on vajalik lisateenuste tellimiseks (nt konteineri rent). Kirjaga kaasa saadame Teile eeltäidetud jäätmeveo lepingu, mis on tehtud vastavalt omavalitsuse poolt kogutud andmetele ja kehtivatele jäätmeveo nõuetele.

  KUI SOOVITE LEPINGU SÕLMIDA

  Selleks on kolm võimalust:

  1. Lihtsaim viis on sõlmida leping Ragn-Sellsi iseteeninduses: www.ragnsells.ee/iseteenindus.
  2. Saate seda teha ka digitaalselt allkirjastades. Allkirjastage manuses olev leping ja saatke meile tagasi aadressil info@ragnsells.ee
  3. Paberlepingu sõlmimiseks allkirjastage kaasa saadetud lepinguvorm ja saatke see meile tagasi aadressil: Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 Tallinn.

  KUI TEIE ANDMED ON VALED

  Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on valed (nt telefoni nr, e-posti aadress, isikukood, jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu nimi), siis andke sellest meile teada. Ebatäpsete andmete korral saate neid muuta:

  1. Ragn-Sellsi iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus
  2. Edastades õige info klienditeenindusele info@ragnsells.ee
  3. Või saates parandused postiga aadressile Suur-Sõjamäe 50a, Lasnamäe LO, Tallinn 11415.

  MILLISED JÄÄTMELIIKE TULEB KOGUDA JA ÜLE ANDA?

  Jäätmeid tuleb tekkekohal liigiti koguda kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. Korraldatud jäätmeveo raames saab üle anda järgmisi jäätmeliike:

  • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
  • Paberi- ja kartongijäätmed
  • Segapakendijäätmed (plast, metall, tetra)
  • Klaaspakendid (pudelid, purgid)
  • Suurjäätmed
  • Tekstiilijäätmed (vedu algab alates 01.01.2025)
  • Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
  • Segaolmejäätmed

  Kui jäätmeid liigiti ei koguta ja need pannakse valesse kogumismahutisse, siis on Ragn-Sellsil õigus rakendada kliendile tühisõidutasu.

  MILLAL TOIMUVAD TÜHJENDUSED?

  Veograafiku leiate infokirjaga kaasa saadetud teavitusest. Lisaks on graafikuid võimalik vaadata Ragn-Sells iseteeninduses aadressil: www.ragnsells.ee/iseteenindus või mobiilirakenduses „Ragn-Sells Eesti“.

  MILLAL JA KUS MAHUTI PAIKNEMA PEAB?

  Palume tagada mahutitele ligipääs hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks. Soovitatavalt peab mahuti asuma värava taga, tee ääres (va jäätmemajades asuvad mahutid). Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Talvisel ajal peab mahuti ümbrus ja kaas olema lumest puhastatud.

  VÄLJASTAME ARVE 5 € TÄITUMISEL

  Ragn-Sells väljastab arved, kui täitunud on vähemalt 5 € eest teenuseid. Kui Teie igakuine teenuste arve on näiteks 2,5 €, saadame arve iga kahe kuu tagant. Alla 5 € suuruseid arveid väljastame vaid jaanuaris, korraldatud jäätmeveo perioodi lõppedes või Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga seotud klientidele.

  ESITA KÜSIMUSI AVALIKUL INFOPÄEVAL

  Uue jääätmeveo perioodi täiendavaks tutvustamiseks korraldame kaks infopäeva:

  • 17.07.2023 kell 18:00 veebis. Juurdepääsu aadress on leitav Türi valla ja Ragn-Sellsi kodulehtedel. Infopäev on järelvaadatav kuni 31.07.2023.a.
  • 20.07.2023 kell 10:00-18:00 Türi Vallavalitsuses (Hariduse tn 3, Türi linn).

  LOE EDASI