Menu

Tule jäätmeveo infopäevale – Tori, Paikuse, Tahkuranna

Alates 1. märtsist 2018 alustas Eesti üks suuremaid jäätmekäitlejaid Ragn-Sells AS jäätmete veoteenuse osutamist Sindi, Tori, Paikuse ja Tahkuranna valdades. Tänaseks on sisseelamisperiood läbi ja suuresti kõik toimib, kuid on mõned asjad, mis tuleb seoses korraldatud jäätmeveoga üle korrata.

KÕIK EI OLE VEEL LEPINGUT SÕLMINUD

Suured tänud kõikidele, kes on tänaseks uue jäätmevedajaga lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimise käigus uuendame ka klientide andmeid, sest see lihtsustab oluliselt infovahetust. Näiteks saadame klientidele tühjenduspäeva meeldetuletusi, graafikuid, infot kui teeninduses tekib tõrkeid jms. infot. Kui te veel lepingut sõlminud ei ole, siis täitke see www.ragnsells.ee/leping. Oma kontaktandmeid saate kontrollida ja muuta samuti Ragn-Sellsi iseteeninduses.

UUE AASTA GRAAFIKUD

Kel on kontaktandmetes esitatud e-mail, neile saadame uue aasta graafiku e-mailile. Järgmist tühjenduspäeva saate vaadata Ragn-Sellsi iseteenindusest. Eraldi tasu eest on võimalik graafikut tellida ka posti teel.

TULE INFOPÄEVALE

Oktoobris korraldame 3 infopäeva, kus saate sõlmida lepinguid ja esitada küsimusi nii korraldatud jäätmeveo kui jäätmete sorteerimise kohta. Infopäevad toimuvad:
•08.10.2018 Toril kell 9:00-13:00
•08.10.2018 Paikusel kell 14:00-18:00
•09.10.2018 Tahkurannas kell 9:00-13:00

TOOGE KONTEINER TÜHJENDUSPÄEVAL TÄNAVA ÄÄRDE

Palun tooge oma konteiner tühjenduspäeval tänava äärde. Kui kliendil on vaja liigutada 1 konteiner üks kord kuus tee äärde, siis autojuht peab neid igas tööpäevas tühjendama ca 300. See on füüsiliselt väga raske, seega palun aidake autojuhte. Hirm, et konteiner ära varastatakse on põhjendamatu. Meie 80 000 kliendi teenindamise kogemuse põhjal saame kinnitada, et olukordi, mil konteiner on kaduma läinud, tuleb ette haruharva.

PUULEHED JA ÕUNAD EI OLE OLMEPRÜGI

Keskkonnanõuetest lähtuvalt ja taaskasutuse suurendamiseks ei tohi prügilatesse minevad olmejäätmed sisaldada biojäätmeid. Seega ei tohi olmejäätmete konteinerisse panna kodumajapidamises tekkivaid ajajäätmeid, sh õunu, muru, puulehti ja -oksi. Kuna lõppkäitluskohtadel on seadusest tulenev kohustus selliseid jäätmeid mitte vastu võtta, siis jäätmevedaja omakorda jätab sellised konteinerid tühjendamata.

ETTEVAATUST KUUMA TUHAGA

Aktiivsem kütteperiood on kohe algamas. Meenutame, et tuhka tohib konteinerisse panna ainult teatud tingimustel. Esiteks peate olema veendunud, et tuhk on jahtunud. Kuum tuhk võib süüdata konteineris olevad jäätmed ja see omakorda läheduses asuva hoone. Teiseks tuleb tuhk alati pakkida kilekotti, et see ei tolmaks. Tuha osakaal konteineri kogumahust ei tohi olla üle 5%.

PALUN SORTEERI

Kuigi Sindi, Tori, Paikuse ja Tahkuranna valdades on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud vaid olmeprügi, siis soovitame ikkagi kõigil jäätmeid sorteerida. Eestil tuleb täita EL nõue suunata aastaks 2020 50% olmejäätmetest materjalina taaskasutusse. Eestis on see näitaja hetkel 29% juures. Juba täna on näha, et riik hakkab suuremat tähelepanu pöörama taaskasutamisele ja vastutustundlikule elukorraldusele. See ühtlasi tähendab seda, sorteerimise toetamiseks hakkavad olmejäätmete hinnad lähiajal tõusma. Jäätmeid sorteerides saab enamus asjadest tasuta vabaneda ning lisaks annate olulise panuse keskkonna heaks.

Tasuta pakendivedu Kuressaares ja Kudjapel

Kuresaare linnavalitsusega alustatud pilootprojekti raames on Kuressaare ja Kudjape  kortermajadel võimalus alatest 1. oktoobrist  tellida tasuta pakendite äraveoteenus ja eramajadel mpakendikotiteenuse.

Ei mingit konkus, helista 60 60 439 telli  pakendikonteiner  ja alusta sorteerimist

 

Soodne-  sorteeriminega vähenevad kulud

Sorteeritud pakendite äravedu ja käitlus tasuta. Pakendid moodustavad suure enamiku
kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest, on võimalik kokku hoida olmejäätmete veo pealt.

Mugav – anna pakendid ära koduukselt

Mugava sorteerimislahendusega käib kaasas võimalus anda pakendeid ära koduukselt, mitte otsida mööda linna pakendikonteinerit. TVO poolt toetatud “pakendite äraandmine koduukselt” süsteemiga on Eesti liitunud juba 7165 eramajapidamist  ja 1165 kortermaja.

Keskkonnasõbralik – Sinu panus

Arenenud maad on tänaseks kokkuleppinud, et olmejäätmete tekitamine on saastava elustiili osa ja see on ressursside raiskamine.  Soteerimine on vastutustundliku ja jätkusuutliku elukorralduse ja ühiskonna osa.

 

Sorteerimisjuhendid

Elanikke abistavad spetsiaalselt välja töötatud sorteerimisjuhendid.

 

Teenuse tingimused

Kortermaju teenindatakse konteineri ja eramaju kollaste kottidega

Konteinerisse ja kotti sobivad ainult kodumajapidamises tekkivad pakendijäätmed, mis vastavad sorteerimisjuhendis toodud tingimustele.

Nõuetekohaselt kasutatud pakendikonteineri tühjendus ja pakendikoti äravedu on tasuta.

Korteriühistu valib konteinerirendi teenusepakkuja või hangib oma konteineri, mis vastab jäätmekäitlejate nõuetele.

Korteriühistu kannab luku avamise tasu (värav, prügimaja, tabalukk).

Pakendikonteinerile ja pakendikotile peab olema tagatud tühjenduspäeval kogumisauto ligipääs.

Juhul, kui pakendikonteiner või -kott sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei tühjenda ning korteriühistul või eramajal tuleb tasuda tühisõit vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale. Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümbersorteerimise eest.

 

PRESSITEADE: Ragn-Sells ja TVO kingivad Maailmakoristupäevale 5000 kollast pakendikotti

Eesti suurim jäätmekäitleja Ragn-Sells AS ja taaskasutusorganisatsioon TVO kingivad Maailmakoristuspäeva talgulistele 5000 pakendikotti. Kotid on mõeldud metsa alt kokku korjatud metall-, plast- ja klaaspakendite eraldi kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks.

„Enamasti lähevad koristuspäeval kogutud jäätmed prügilasse või energiatootmiseks, kuid pakenditest saadavad materjalid sobivad suurepäraselt taaskasutuseks. Sellepärast arutasimegi Maailmakoristuspäeva meeskonnaga, et jäätmeid, mida on lihtne eraldi koguda ja mida saab kindlalt taaskasutusse suunata, võiks eraldi kottidesse koguda,“ rääkis Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.

Pakendikotid on kollast värvi ja kergelt läbipaistvad. Nendesse saab koguda nii metall-, plast- kui klaaspakendid. Materjalid eraldatakse üksteisest jäätmete sorteerimiskeskustes ja suunatakse seejärel taaskasutusse. Pakendikotid jagatakse talgulistele kõikides koristuspunktides.

„Igapäevaselt kasutab Eestis pakendikoti teenust üle 7000 eramajas elava perekonna. Kui tavaliselt võib kollasesse kotti panna kõik pakendid, siis Maailmakoristuspäeval keskendume metallist, plastist ning klaasist purkide ja pudelite kogumisele. See on kõigile lihtne ja arusaadav. Nii saame vähemalt osadele metsa alt kogutud jäätmetele anda uue elu,“ ütles TVO tegevjuht Kristiina Dreimann ja lisas, et see on omamoodi ime, et pisikesest Eestist pärit üsna väike seltskond on oma ideega nakatanud kogu maailma. „Üks on kindel – pärast 15. septembrit on maailm vähemalt mõneks ajaks puhtam!“

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimub 15. septembril. Planeedi koristamisse on kaasatud 150 riiki.

Mis on pakendikotiteenus?

PRESSITEADE: Keskkonnaameti info puudutab vaid põlenud jäätmekütusetehase lubasid

Täna meedias ilmunud Keskkonnaameti poolne info Ragn-Sellsi komplekslubade peatamisest on eksitav. See puudutab vaid eelmisel nädalal põlengus kannatada saanud  jäätmekütuse tehast, mis on vaid üks osa Ragn-Sellsi Suur-Sõjamäe 31a/33 asuvast sorteerimiskeskusest.

„Ragn-Sells jätkab klientide teenindamist plaanipäraselt. Tänane info, et meie tegevuse aluseks olevad kompleksload peatatakse,  on eksitav. Tõsi, kannatada saanud tehases me hetkel olmejäätmeid käidelda ei saa, kuid Suur-Sõjamäe sorteerimiskeskuses on mitmeid üksuseid, kus kokku sorteeritakse üle 50 erineva jäätmeliigi. Lisaks saab jäätmeid tehase taastamiseni suunata meie territooriumilt partneritele ja teistesse käitluskohtadesse. Selle valguses puudutab võimalik lubade muutmine vaid väikest osa Ragn-Sellsi tegevusest,“ ütles Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna.

„Olen täna koduvalt Keskkonnaameti peadirektori asetäitjaga suhelnud ja me mõlemad nõustume, et meedias levima läinud teated meie tegevuse aluseks olevate komplekslubade võimalikust peatamisest on nn tõlkes kaduma läinud infoga. Kohtume esmaspäeval Keskkonnaametiga, et arutada edasisi tegevusi ja seda, milliseid võimalikke muudatusi on vaja kompleksloas teha,“ lisas Vääna

Kliendid saavad teenindatud

Oluline on, et anname endast kõik, et kliendid saaksid plaanitult teenindatud ja valdav osa teenustest jätkuvad klientide jaoks muutumatul kujul. Tehase põleng on tekitanud palju emotsioonide ajel loodud arvamusi, mis enamjaolt ei ole paraku  tõesed või on üle võimendatud. Rõhutan veel kord, et Ragn-Sellsi on alati järginud ja järgib ka edaspidi vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid. Meie visiooniks on vaatamata tänastele väljakutsetele olla klientide esmane valik ja osutada turu parimat teenust.

1. juulist muutuvad Tallinnas ja Harjumaal ehitusjäätmete vastuvõtutasud

Seoses ehitusjäätmete sorteerimis- ja lõppkäitlustasude tõusuga, muutuvad Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas segaehitusejäätmetega seotud teenuste tasud. 1. juulist alates on uueks segaehitusjäätmete käitlustasuks 75€/ tonn. Transporditeenus ja konteinerite renditasud jäävad samaks.

5 korda soodsam on koguda kivid, betoon ja pinnas eraldi

Ehitusjäätmete massist enamuse moodustavad kivid, betoon, tellised ja pinnas.
Koguge need eraldi, sest nende vastuvõtmise tasu on vaid 15€ + KM.

Kile ja kartongi on mõistlik sorteerida

Ehituse lõppfaasis tekib palju mahulist kartongi ja kile, mis võtavad ehitusjäätmete konteineris palju ruumi. Palju soodsam on need koguda näiteks 1100-liitrisesse plaskonteineritesse (1-3 tk objekti kohta). Plaskonteinereid saame tühjendada kasvõi iga päev ja see on kordades soodsam, kui ehituskonteineri tühjendusteenus. Lisaks on see keskkonnasõbralik ja vastutustundlik, sest puhta kile ja kartongi saab suunata taaskasutusse.

Ragn-Sells valiti Eesti vastutustundlikumate ettevõtete hulka

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas tänavu 10. korda Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. Pronks, hõbe-, kuldtaseme märgise said tänavu 70 Eestis tegutsevat ettevõtet. 24. mail toimunud auhinnagalal anti Ragn-Sellsile üle vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme märgis.

Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna sõnul on vastutustundlik ettevõtlus osa Ragn-Sellsi identiteedist, strateegiast ja põhiväärtustest. “Oleme jäätmekäitluse valdkonna liidrid ja peame käituma selle vääriliselt. Isegi kui meil esineb tagasilööke, ei peida me ennast vaid jääme avatuks ja kanname vastutuse välja” ütles Vääna.

 

 

KELLELE OMISTATI VASTUTUSTUNDLIKU
ETTEVÕTLUSE KULDMÄRGIS

Ragn-Sells AS, jäätmekäitlus
ABB AS, töötlev tööstus
DPD Eesti AS, transport
Eesti Energia AS, energeetika
Ensto Ensek AS, tootmine, elektrilahendused
Ericsson Eesti AS Tallinna tehas, tootmine
Fortum Eesti AS, energiatootmine
ISS Eesti AS, kinnisvara korrashoid
Manpower OÜ, personaliteenused
Ragn-Sells AS, jäätmekäitlus
SEB Pank AS, finantsvahendus
Swedbank AS, finantsvahendus
Tallinna Lennujaam AS, lennundus
Tallinna Vesi AS, kommunaalmajandus
Telia Eesti AS, telekommunikatsioon

Muudatused ohtlike jäätmete teenustasudes

Seoses ohtlike jäätmete käitluslahenduste piiratusega ja sellega seonduvalt käitlushindade tõusuga oleme sunnitud alates 1. juunist peatama püsiklientide hinnasoodustused ja teenindama teid hinnakirja alusel. Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise hinnakirja leiate siit.

Jäätmete vastuvõtt Ragn-Sellsi territooriumil!

Seoses 27.04 toimunud tulekahjuga on jäätmete vastuvõtt Ragn-Sellsi Suur-Sõjamäe 31a territooriumil ajutiselt häiritud.

  •  Jäätmejaam eraklientidele taas avatud
  • Jäätmete vastuvõtt äriklientidelt on hetkel peatatud kuni 06.05. Edasise osas palun jälgige infot  siit samast kodulehelt.

NB! Ragn-Sellsi poolt osutatavad kogumisteenused jätkuvad planeeritult.

 

Vabandame ajutiste häirete pärast
Ragn-Sells AS

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas!

Sel kevadel saavad taas Tallinna elanikud ohtlike jäätmeid tasuta ära anda. Korjeringid toimuvad juba aprilli lõpus
Vaata allpool on toodud, mida täpsemalt vastu võetakse ja mis ajal on Ragn-Sellsi auto teie koduläheduses.
Ohtlike jäätmeid saab ka ise ära tuua Ragn-Sellsi jäätmejaama Suur-Sõjamäe 31a

MILLISEID OHTLIKE JÄÄTMEID SAAB ÄRA ANDA

3.1 pliiakud, sh autoakud
3.2 patareid ja väikeakud
3.3 ravimid
3.4 vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid
3.5 õli, määrdeained
3.6 absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms
3.7 aiandusmürgid, väetiste jäägid
3.8 fotokemikaalid
3.9 pesuained
3.10 leelised, happed ja muud olmekemikaalid
3.11 elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid
3.12 elektri- ja elektroonikajäätmed
3.13 ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid

4. KOGUMISRINGIDE AJAGRAAFIKUD JA AUTODE PEATUMISKOHAD

Põhja-Tallinn  / Laupäev 28.04.2018
10.00-10.15 Küti ja Vana-Kalamaja nurgal;
10.25-10.40 Vana-Kalamaja 9 ees parklas;
10.50-11.05 Salme 12 (Salme kultuurikeskuse parklas);
11.15-11.30 Tööstuse/Nõlva ristmik (parklas);
11.40-11.55 Neeme/Maleva nurgal;
12.05-12.20 Kopli/Uus-Maleva ristmik (Uus-Maleva 2 elamu ees);
12.30-12.45 Kopli/Pelguranna nurgal parklas;
12.55-13.10 Puhangu 10 esine (garaažide poole külg);
13.20-13.35 Ehte 5 elamu vastas (Ehte 12 garaažiühistu juures);
13.45-14.00 Kolde/Ristiku ristmikul (Kolde poe juures);
14.10-14.25 Sõle ja Härjapea nurgal (Sõle 18 kõrval);

Mustamäe / Laupäev 28.04.2018
10.00-10.20 Akadeemia Konsumi parkla (Akadeemia tee 35);
10.30-10.50 Kadaka Selveri parkla (Kadaka tee 56b);
11.00-11.20 Tammsaare tee 133 ees (Maxima pood);
11.30-11.50 Sääse Maxima ees parklas (Kiili 16);
12.00-12.20 Sõpruse pst 171 ees asuv parkimisala;
12.30-12.50 Vilde 66/68 Lehola ühistranspordipeatuse tagune parkimisala;
13.00-13.20 Ehitajate tee 27 (Mustamäe polikliiniku parkla);
13.30-14.00 Sütiste Maxima ees (Sütiste tee 28);

Lasnamäe / Pühapäev 29.04.2018
10.00-10.15 Katleri staadioni kõrval;
10.35-10.55 Läänemere tee 66 ja 70/1 vahelisel parkimisalal;
11.15-11.35 Ümera 54 ees;
11.50-12.05 Kärberi 4 ees;
12.25-12.40 Virbi 20 juures;
13.00-13.20 Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil (Vilisuu tänava poolsel küljel);
13.40-14.00 Pallasti 30a parkla (Asunduse bussipeatuse juures);

Pirita / Pühapäev 29.04.2018
10.00-10.15 Merivälja tee 34 (Pirita keskuse parkla);
10.25-10.45 Kesk tee/Haaviku (Merivälja poe ees);
10.55-11.15 Võsa tee 26 parkla (Padriku elamurajoon);
11.25-11.45 Aianduse tee 64 (Aianduse/Mugula tee ristmikul);
12.05-12.25 Randvere tee 115 (Ecoland hotelli ees);
12.35-12.55 Kelluka tee 21/23 (Kelluka poe ees);
13.10-13.30 Vabaõhukooli 16 vastas parklas;
13.40-14.00 Urva 5 (endise Maarjamäe poe ees);

Kristiine / Laupäev 05.05.2018
10.00-10.20 Energia 6b;
10.30-10.50 Tuisu/Alajaama nurgal;
11.00-11.20 Seebi 30 kõrval;
11.30-11.50 Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees);
12.00-12.30 Sõpruse Rimi parklas (Sõpruse pst 174/176);
12.40-13.00 Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaa);
13.10-13.30 Mustamäe tee 39 parkla;
13.40-14.00 Koskla 3 ja 5 vahel parklas;

Haabersti  / Laupäev 05.05.2018
10.00-10.20 Astangu 48 kõrval kõnnumaa servas asuval platsil (pakendikonteinerite juures);
10.30-10.50 Grossi kaupluse ees (Järveotsa 35b);
11.00-11.20 Järveotsa Rimi ees parklas (Õismäe tee 107a);
11.30-11.50 Nurmenuku Rimi ees parklas (Ehitajate tee 107);
12.00-12.20 Piibelehe ja Kõrgepinge ristmik (Veskimetsa elamurajoon);
12.30-12.50 Kakumäe Selveri parklas (Rannamõisa tee 6);
13.00-13.30 Kakumäe tee/Vabaõhumuuseumi tee nurgal (Talleke ja Pullike juures);
13.40-14.00 Kakumäe tee/Soolahe tee ristmikul;
14.10-14.25 Tiskres Vahepere/Taludevahe ristmikul;

Kesklinn / Pühapäev 06.05.2018
10.00-10.20 Tallinn-Väike ees (Tondi Favora kõrval);
10.30-10.50 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti all parklas;
11.00-11.20 Uue-Maailma 4 ees;
11.30-11.50 Vaikne/Magasini ristmikul;
12.00-12.20 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parkla);
12.30-12.50 Lastekodu/Odra (Lastekodu 31a kõrval, pakendikonteinerite juures);
13.00-13.20 Torupilli Selveri vastas (Vesivärava 37);
13.40-14.00 Väike Rannavärava/Uus (Miinimuuseumi ees parklas);
14.10-14.30 Wismari/Toompuiestee (parkla);

Nõmme  / Pühapäev 06.05.2018
10.00-10.20 Paplite pst 2a kõrval (Laagri jaam);
10.30-10.50 Tihniku ja Tähetorni tn nurgal parklas;
11.00-11.20 Trummi 16b (Europagari ees);
11.30-11.45 Jaama 2 (Nõmme keskuse Comarketi parkla);
11.55-12.10 Hiiu staadioni parkla (Harku 62);
12.15-12.30 Pärnu mnt 325a (Krooning tankla kõrval);
12.40-13.00 Ilmarise 4 (Ilmarise poe ees);
13.10-13.25 Valdeku 13 (Nõmme linnaosavalitsuse ees);
13.35-13.50 Männiku tee 100 (Pihlaka Rimi parklas);
14.00-14.20 Piibri 12;
14.30-14.45 Saeveski/Pedaja ristmik;
14.50-15.10 Männiku tee 6 (Silikaadi Rimi parklas);

1.maist muutub Kristiine linnaosas jäätmevedaja

1. maist 2018 rakendub Kristiine linnaosas korraldatud jäätmevedu ning jäätmeveo teenuse pakkujaks on edaspidi Tallinna Jäätmekeskus.

Millised jäätmed kuuluvad korraldatud jäätmeveo alla

Korraldatud jäätmeveo raames tuleb segaolmejäätmed, vanapaber, biojäätmed ja suurjäätmed üle anda Tallinna Jäätmekeskusele.

Millisel juhul saan ise teenusepakkuja valida

Pakendijäätmete, paberpakendi, ehitusjäätmete üleandmisel ja konteinerite rentimisel on teil ka edaspidi võimalik valida ise meelepärane teenusepakkuja. Samuti saate jätkata pakendikotiteenuse kasutamist.

Rentige konteinerit Ragn-Sellsilt edasi.

Kui olete jäätmemahuti rentinud Ragn-Sells-lt, soovitame jätkata selle rentimist, nii jäävad ära kõik vahetamisega seotud toimingud ja kulud.

KONTEINERI SUURUSKASUTATUD KONTEINERI MÜÜKRENT KUUS TK
80L31.001,75
140L31.001,75
240L39.002.10
370L85.002.60
600L130.003.85
800L130.004.25
1100L150.005.70
1500L285.0012.00
2500L428.0016.80
4500L583.0019.20

NB! Renditeenuse jätkamise korral meid eraldi sellest teavitama ei pea. Renditeenus jätkub automaatselt ka peale 1. maid.

Soovite konteineri tagastada

Kui soovite konteinerit tagastada Ragn-Sellsile palun teavitage sellest klienditeenindust info@ragnsells.ee.
Konteineri tagastamisel palume meeles pidada:

  • konteiner peab olema tühi ja puhas
  • konteiner tuleb eelnevalt puhtaks pesta
  • tagage konteineri kättesaadavus peale 1. maid
  • NB! Kui konteiner ei ole puhas, lisandub viimasele arvele selle pesemise teenustasu + äraviimise tasu:
    • 80L-800L konteineri pesu 18,00€ + 13.20€ äraviimine
    • 880L-4500L konteineri pesu 36,00€ + 36€ äraviimine

•Kui konteineris on äraviimispäeval ka prügi, lisandub viimasele arvele ka selle tühjendustasu.

Küsimuste korral võtke ühendust klienditoega 6060439