ETTEVÕTTE JÄÄTMEMAJANDUS JÄTKUSUUTLIKUKS

Jäätmed on tänases maailmas üks väärtuslikumaid ressursse ja moodustab suure osa ettevõtte jalajäljest. Ragn-Sellsi reThink sertifikaat on esimene samm ettevõtte jätkusuutlikuma tuleviku suunas.

KÕIGE LIHTSAM JA SOODSAM ROHEAUDIT

Erinevate keskkonnasertifikaatide taotlemine on keeruline ja kallis. reThink teenus on kliendi jaoks aga lihtsaim ja soodsaim viis alustada ettevõtte jätkusuutlikkuse tõstmisega. Ragn-Sellsi esindaja käib koos kliendiga läbi kogu jäätmeahela ja annab personaalse tagasiside, kuidas seda tõhusamaks muuta ja ringlahendustele üle liikuda.

MIDA reTHINK SISALDAB?

PÕHJALIK KAARDISTUS
Ragn-Sellsi esindaja viib koos kliendiga kord aastas läbi põhjaliku auditi, mille raames kaardistatakse ettevõtte jäätmevood ja käitluslahendused.
TAGASISIDE JA ETTEPANEKUD
Külastuse järel annab esindaja kliendile põhjaliku tagasiside ja parendusettepanekud, kuidas jäätmekäitlus säästlikumaks muuta.
TASET TÕENDAV SERTIFIKAAT
Ragn-Sellsi esindaja hindab ettevõtte jäätmekäitluse taset ning väljastab tunnistuse, mida saab kasutada edasises jätkusuutlikkuse alases töös.

TOETAD SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRKE

Ragn-Sellsi reThink teenus aitab teil panustada allolevatesse ÜRO üleilmsetesse eesmärkidesse.

9.4 TARISTU UUENDAMINE JÄTKUSUUTLIKUKS11.4 KULTUURI- JA LOODUSPÄRANDI KAITSMINE11.6 LINNADE KESKKONNAMÕJU VÄHENDAMINE12.2 LOODUSVARADE SÄÄSTEV MAJANDAMINE JA KASUTAMINE12.3 TOIDUJÄÄTMETE VÄHENDAMINE ELANIKU KOHTA POOLE VÕRRA12.4 JÄÄTMETE VASTUTUSTUNDLIK KÄITLEMINE
12.5 JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMINE OLULISEL MÄÄRAL12.6 JÄTKUSUUTLIKE TAVADE JA ARUANDLUSE KASUTUSELEVÕTMINE12.7 SÄÄSTLIKE RIIGIHANGETE TAVADE EDENDAMINE12.8 SÄÄSTVATE ELUVIISIDE ARENDAMINE13.3 TEAVITUSTÖÖ KLIIMAMUUTUSTEGA TOIMETULEKUKS17.7 SÄÄSTVATE TEHNOLOOGIATE ARENDAMINE

Säästva arengu eesmärkide kohta saate eesti keeles rohkem lugeda SIIT.

RINGMAJANDUSE JA SÄÄSTVA ARENGU EESMÄRKIDE KOOLITUS

Pärast esmakordset reThink sertifitseerimist saate Ragn-Sellsilt iseseisvalt läbitava digikoolituse, mis aitab paremini mõista ringmajanduse põhimõtteid ja säästliku arengu eesmärke.

MILLISEL TASEMEL ON TEIE ETTEVÕTE?

reThink sertifikaadil on kolm taset: kuld, hõbe ja pronks. Kuldtase näitab, et ettevõttes on kasutusel parimad võimalikud kogumis- ja käitluslahendused. Hõbetasemega ettevõte on juba pööranud tähelepanu jätkusuutlike käitluslahenduste rakendamisele ja töötab pideva parendamise nimel. Pronkstasemega ettevõte näeb selget vajadust jätkusuutlikumate lahenduste järgi ja on valmis esimesi samme astuma.

MIKS RAGN-SELLS?

KOGEMUS
Ragn-Sells on juhtiv ringmajanduse ettevõte Põhjamaades, olles välja töötanud mitmeid maailmas unikaalseid ringlahendusi.
EKSPERTIIS
Meie töötajatel on olemas ekspertteadmised, mis puudutab jäätmekäitlus- ja keskkonnaalaseid kiirelt arenevaid nõudeid ja võimalusi.
EESMÄRGID
Oleme kogu enda tänase äritegevuse ehitanud üles ÜRO globaalsetest eesmärkidest lähtuvalt. Läbi koostöö saame panustada neisse üheskoos.

TAGAME TEILE PARIMAD LAHENDUSED

Pärast reThink teenuse läbimist on kliendil arusaam, miks ja kuidas jäätmeid sorteerida, personaalsed ettepanekud, kuidas jäätmeid säästlikult majandada ning Ragn-Sellsi tugi edaspidisel teekonnal. Üheskoos töötades saame muuta teie jäätmekäitluse säästlikumaks ja vähendada seeläbi negatiivseid keskkonnamõjusid.

Ragn-Sells andis välja esimese reThink sertifikaadi Eestis

Esimesena Eestis omandas reThink sertifikaadi kuldtaseme kodumaine öko-puhastusvahendite tootja Mulieres OÜ.

„Ragn-Sellsi eesmärk on juhtida ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Seda ei saavutaks me ilma tiheda koostööta oma klientide ja partneritega. Mul on väga hea meel, et esimesena Eestis saime sertifikaadi väljastada just Mulieresele, kes on tõeliseks eeskujuks, mis puudutab äritegevuse keskkonnasõbralikku korraldamist. Meie missioonid – muuta maailma jätkusuutlikumaks – ühtivad ning selliste klientide ja partneritega on vaid rõõm koostööd teha,” sõnas Kai Realo.

LOE EDASI

ROHKEM RAGN-SELLSIST

JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID

Jätkusuutlikkus on kogu Ragn-Sellsi äritegevuse tuum ja osake iga meie töötaja DNA-st. Oleme elav tõestus, et keskkonnast hoolimine ja äritegevus saavad – ja peavad – käima käsikäes.

Jätkusuutlikkus
ÜLE KAHE SAJANDI AJALUGU

Ragn-Sells on kolmanda põlvkonna pereettevõte, mis sai alguse juba 1881. aastal. See on lugu, mille üle on uhked kõik ragnsellslased ja mis kannab meid tänase päevani.

Ajalugu