KKK

RAGN-SELLS

ARVED

PAKENDIKOTT

RENT JA TÜHJENDUS

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

RAGN-SELLS

Ragn-Sellsi kontorite asukohad ja lahtiolekuajad leiad siit: www.ragnsells.ee/ragn-sells.

Ragn-Sellsi halduses olevate jäätmejaamade asukohad ja lahtiolekuajad leiad siit: www.ragnsells.ee/jaatmejaamad.

Jah, saate anda volitusi järgmisteks tegevusteks: arvete vaatamine ja tasumine, teenuste tellimine, teenuseinfo vaatamine. Volitusi saate anda mitmele inimesele. Volituse andmine on väga lihtne! Vaadake juhendit: Kuidas lisada volitusi.

ARVED

Ragn-Sells väljastab arveid, kui kliendil on teenuseid täitunud vähemalt 5 € eest. Näiteks, kui teie teenuste arve kuus on keskmiselt 2.50 €, siis saadame arve iga kahe kuu tagant. Nii vabanete väikeste arvete igakuisest tasumisest ja pangaülekande tasudest.

Üldjuhul esitame arveid vaid siis, kui täitunud on 5 € eest teenuseid, kuid siinjuures on kolm väikest erandit.

Väiksema kui 5 € arve võib klient saada jaanuaris, mil aasta lõpetamiseks vaadatakse üle möödunud aastal esitamata jäänud väiksemad kui 5 € arved.
Väiksem arve võime väljastada ka juhul, kui piirkonnas on lõppemas korraldatud jäätmeveo periood. Sellisel juhul peame lepingu lõppemisest tulenevalt esitama arve järgneval kuul vaatamata arve suurusele.
Kliendid, kelle pakendite kogumise teenuse eest tasub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) või kui klient tellib lisaks pakendite äraveole ka olme-, bio- jm jäätmete äravedu, siis peame arve esitama vaatamata selle suurusele. Need erandid tulenevad TVO lepingutingimustest, mille kohaselt peab klient nägema igal kuul kõiki möödunud kuul osutatud teenuseid.

Kõik möödunud kuul osutatud teenused on arvel välja toodud. Tavapärasest suurem arve võib olla seotud:

– Tühjenduskordade arvuga. Kindlaks määratud tühjendussagedusega võib ühte kuusse sattuda vahel kaks või rohkem vedu.
– Konteineri ületäituvusega. Kui konteiner on tihti ületäitunud, soovitame tühjendussagedust võimalusel sagedasemaks muuta või tellida suurem konteiner.
– Tühisõiduga, kui konteineris oli sinna sobimatuid jäätmeid, oli tühi või ei olnud nõuetekohaselt välja toodud.

Täpse põhjuse saad järgi vaadata Ragn-Sellsi iseteenindusest. Mõned võimalikud põhjused võivad olla:

Konteiner sisaldas sinna sobimatuid jäätmeid
Konteiner oli tühi. Sellisel juhul soovitame üle vaadata konteineri tühjendussageduse ja võimalusel seda vähendada või vajadusel ja võimalusel teenusest ühekordselt loobuda.
Konteiner ei olnud nõuetekohaselt välja toodud. Enda elukoha nõuded leiad siit: www.ragnsells.ee/korraldatud-jaatmevedu.

Pangaülekanded kajastuvad meie süsteemis järgmisel tööpäeval. Kõige kiiremini jõuavad laekumised meile läbi iseteeninduse tehtud maksete. Laekumine jõuab meile koheselt ja samuti ei pea märkima viitenumbrit.

Jah, püsimakse tuleb kliendil endal pangas ära lõpetada ja uus püsimakse Ragn-Sellsi arvete tasumiseks teha.

PAKENDIKOTT

Nimekirja piirkondadest, kus pakendikoti teenus on tasuta, leiad SIIT. Piirkondades, mida nimekirjas mainitud ei ole, pakume teenust vastavalt logistilistele võimalustele ja tasulise hinnaga 2.22 €/tk.

  1. Esita pakendikoti tellimus siin: www.pakendikott.ee/leping.
  2. Pärast lepingu sõlmimist saadame esimese pakendikoti sulle postiga tasuta koju (vajalik postkasti olemasolu).
  3. Edaspidi viime pakendikoti ära iga 28. päeva järel ja jätame uue koti postkasti.

Pakendikotti kogu kõik puhtad klaas-, plast-, tetra- ja metallpakendid. Kotti võid koguda ka paberpakendid, kuid seo need enne pakendikotti panekut kinni või pane eraldi kotiga pakendikotti sisse. Nii ei segune paber muu pakendimaterjaliga. Pakendite sorteerimisjuhendid leiad: www.ragnsells.ee/sorteeri.

Kõik kogutud pakendid järelsorteeritakse Ragn-Sellsi sorteerimiskeskuses liikide kaupa ja saadetakse edasi taaskasutusse.

Pakendikoti äravedu toimub iga 28. päeva järel. Tihedamat sagedust pole võimalik tellida. Täpset päeva vaata Ragn-Sellsi iseteenindusest. Lisaks saadame Sulle e-mailile äraveopäeva eel meeldetuletuse.

Kui oled reisil või ei saa muul põhjusel kotti välja panna, tühista teenus hiljemalt kaks päeva enne veopäeva läbi Ragn-Sellsi iseteeninduse. Nii ei lisandu tühisõidu arvet summas 5.40€.

Uue(d) pakendikoti(d) leiad postkastist. Kui kuu jooksul tekib pakendeid rohkem kui üks kott mahutab, siis telli lisakott info@ragnsells.ee. NB! Lisakott saadetakse postiga ja tellimine on tasuline:

Tasulise teenuse piirkonnas 3.84 €
Tasuta teenuse piirkonnas 1.80 €

 Kui vajad ühes kuus rohkem kui 2 kotti, tuleb kogumiseks tellida pakendikonteiner.

Täpse põhjuse saad vaadata Ragn-Sellsi iseteenindusest. Mõned võimalikud põhjused võivad olla:

Pakendikott ei olnud äraveo päeval väljas, värava taga, nähtaval kohal või oli kaugemal kui 4 m veoki peatumiskohast.

KONTEINERITE RENT JA TÜHJENDUS

Kõige lihtsam viis konteiner rentida või osta on läbi meie e-keskkonna siin: www.ragnsells.ee/konteiner.

Need lühendid tähistavad jäätmeliike:

– OP – olmeprügi ehk segaolmejäätmed
– BIO – biojäätmed ehk biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
– VP – vanapaber ehk paber ja kartong
– MP – müügipakend ehk pakendijäätmed
– OJ – ohtlikud jäätmed
– LKM – liigiti kogutud materjal
– DKH – dokumentide ja kauba hävitus

Veosagedus näitab mitme päeva järel toimub konteineri tühjendamine:

– 7 päeva järel – 1x nädalas
– 14 päeva järel – 1x kahe nädala jooksul
– 28 päeva järel – 1x nelja nädala jooksul

Kui olete puhkusel või mõnel muul põhjusel on konteiner tühjenduspäeval tühi ja soovite ühekordselt tühjendusest loobuda, siis kõige mugavamalt saate seda teha iseteeninduses.

NB! Loobuda ei saa korraldatud jäätmeveo raames toimuvast esimesest tühjendusest ega juhul, kui see läheb vastuollu kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud minimaalse tühjendussagedusega.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Kohustus tuleneb 2004. aastal jõustunud Jäätmeseadusest, mis kohustab vähemalt 1500 elanikuga omavalitsusi korraldama oma territooriumil jäätmeveo konkursi. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud, selle puudumisel kinnisasja omanikud, millel asub suvila, elu- või äriruum, sh ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.

Jäätmeveost vabastusi ja ühismahuti kasutamise nõusolekuid saab anda ainult vallavalitsus. Vallavalitsuse kontaktid ja taotluse esitamise info leiad enda piirkonna korraldatud jäätmeveo infokirjast: www.ragnsells.ee/korraldatud-jaatmevedu. Ragn-Sells ei saa anda korraldatud jäätmeveost vabastusi.

Lepingu saadame jäätmeveo perioodi alguses klientidele e-mailile. Samuti täidab lepingu rolli Ragn-Sellsi iseteenindus.

Tehes ettevalmistusi uue jäätmeveopiirkonna teenindamiseks, puudub Ragn-Sellsil vabastuste kohta info. Kehtivad jäätmeveost vabastused kanduvad meie süsteemi uue jäätmeveo perioodi alguskuupäeval.

NB! Soovitame klientidel jäätmeveost vabastuse kehtivusaja uue jäätmeveo perioodi alguses üle kontrollida. Kui kehtivusaeg on lõppenud, saab uue vabastuse taotluse esitada kohalikule omavalitsusele.

Iga kohalik omavalitsus võib jäätmete kogumiseks sätestada erinevad tingimused. Enda piirkonna kogumisnõuded leiad korraldatud jäätmeveo infokirjast: www.ragnsells.ee/korraldatud-jaatmevedu.