KKK

RAGN-SELLS

ARVED

PAKENDIKOTT

RENT JA TÜHJENDUS

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

RAGN-SELLS

Kus asuvad Ragn-Sellsi kontorid?

Kust leian jäätmejaamade asukohad?

Kas saan anda volitusi töötajale või pereliikmele?

ARVED

Miks ma pole arvet saanud?

Miks ma sain väiksema kui 5 € arve?

Miks minu arve tavapärasest suurem on?

Miks ma tühisõidu arve sain?

Olen arve juba tasunud – miks ma ikkagi võlgnevuse meeldetuletuse sain?

Mul oli eelmise jäätmevedajaga tehtud püsimakse – kas pean seda muutma?

PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE KODUST

Miks pakendite kogumise ja äraveo teenus tasuliseks muutus?

Miks Ragn-Sells ei paku enam  minu kodukohas pakendi kogumise- ja äraveo teenust?

Kas pakendite tasuta üleandmine üldse kaob?

Mida pean tegema kui tasulist pakenditeenust enam ei soovi?

Soovin loobuda pakendijäätmete rendikonteinerist. Millised kulud sellega kaasnevad?

Kas konteineriga on odavam pakendeid ära anda, kui pakendikotiga?

Kas ma võin kollase värviga koti asemel kasutada ka muid värve kotte, millega pakendid üle anda? 

Kui tihti ma saan tellida pakendivedu? 

Kui ma ei saa graafikujärgsel päeval pakendikotti või konteinerit välja panna, mida siis tegema pean? 

Miks minu pakendikotti ära ei viidud?

Mida pakendikotti koguda võib?

Mis minu kogutud pakenditest edasi saab?

KONTEINERITE RENT JA TÜHJENDUS

Kuidas saan konteineri rentida või osta?

Mida tähendavad erinevad lühendid (OP, MP, BIO jt)?

Mida tähendab veosagedus 7, 14 ja 28?

Kuidas konteineri tühjendusest loobuda?

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Miks ma pean korraldatud jäätmeveoga liituma?

Kuidas saan korraldatud jäätmeveost loobuda?

Kuidas ma näen enda lepingut?

Mul on juba jäätmeveost vabastus – miks Ragn-Sells mulle ikkagi graafiku saatis?

Milliseid jäätmeliike eraldi tuleb koguda?