Ummistuste likvideerimine ja trasside survepesu

UMMISTUSE LIKVIDEERIMINE – KIRJUTA INFO@RAGNSELLS.EE

Ummistuste likvideerimine on Ragn-Sellsile igapäevane töö. Ei saa öelda, et me ootaks kui kellegil tekib kanalisatsiooni ummistus, aga me oleme alati selleks valmis.

ENNETA – TELLI REGULAARTEENUS

Ennetamine on alati parim lahendus. Ragn-Sells osutab regulaarselt trasside pesemise teenust kui ka rasva- ja õlipüüdurite puhastamist ja survepesuga pesemist.

Mis eristab Ragn-Sellsi trasside puhastamise ja survepesu teenuseid.

 • kõrgelt koolitatud meeskond
 • Kõik ühest kohast, ummistuste likvideerimisest kuni diagnostika ja jäätmearuanneteni
 • võimekus teenindada üle eesti
 • seadustele keskkonnanorme järgiv jäätmete järelkäitlus
 • alati kättesaadav ajalugu tehtud töödest ja jäätmearuannetest.
 • klienditugi teenuse ajal ja järel

Liivapüüdurite puhastamine ja pesemine

Liivapüüdurite pesemine ja puhastamine

Liiv ummistab ja kulutab liigselt kanalisatsiooni. Seetõttu peavad autoteenindused ja autopesulad, (nii automaat-, iseteenindus ja käsipesulad)  kanalisatsiooni suunatavast vee  liivapüüduritega puhastama.  Regulaarne liivapüüdurite puhastamine hoiab teenindusjaama tõrgeteta töös.

NB! KÜSI JÄÄTMEARUANNET

Autopesulatest kogutud liiv sisaldab õli, leotusvahendeid jms kemikaale. Seega käsitletakse liivapüüduri puhastamisel kogutud jääke (k.a liiva) kui jäätmeid, mille kohta keskkonnainspektsioonil on õigus küsida aruannet, mis tõendab kogutud liivade seaduslikku käitlust. Ragn-Sellsilt saad kindlustunde, et kõik on käideldud vastavalt seadustele -kogu teenuseajalugu ja jääkide käitlemise aruanded on alati saadaval.

Rasvapüüdurite puhastamine

Rasvad ja õlid on ühed peamised kanalisatsiooni ummistuste tekitajaid. Ummistuste  ja pidevate torustike pesemise vältimiseks tuleb toitlustusega tegelevatel asutustel, kaubanduskeskustel, büroohoonetel, paigaldada rasvapüüdurid, mis kanalisatsiooni suunatavast veest rasvained aitab eemaldada. Rasvapüüdureid tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada. Meie jaoks on see igapäevane töö.

Rasvapüüdurite puhastamisega peab kaasas käima ka jäätmearuanne

Aeg-ajalt liiguvad turul teenusepakkujad kes pakuvad väga soodsat teenust, aga ei ole valmis andma jäätmearuannet. Seda põhjusel, et rasvapüüdurist kogutud jäägid purditakse hiljem lihtsalt avalikku kanalisatsiooni. Kontrolli kindlasti, kas teenusega kaasnevad ka jäätmearuanded, sest neid võib nii Keskkonnainspektsioon kui veterinaaramet kontrollida.

 • Survepesu
 • Trasside puhastamine
 • õlipüüduri puhastamine
 • Rasvapüüduri puhastamine
 • Sadeveekaevude puhastamine
 • Trasside pesemine
 • Ummistuste likvideerimine
 • Kanalisatsiooni diganostika
 • Trasside läbipesemine

 

TEENUSE TELLIMISEKS KIRJUTA INFO@RAGNSELLS.EE

Telli või
küsi lisa

  Teised teenused

  Süvamahutid

  Süvamahutid toetavad kauni, moodsa ja läbimõeldud uusarenduse ja koduümbruse lahendust. Need on kaasaegsed, ilusad, lõhnavabad ja harmoniseeruvad ümbritseva keskkonnaga. Süvamahutid...

  Sorteerimise lahendused kontoritesse

  Muuda oma kontor rohelisemaks paari lihtsa võttega. Alustuseks kogu paber ja taara eraldi, sellega on juba esimene samm tehtud. Edasi...

  Jäätmearuanded

  Jäätmearuanded on tõendusmaterjaliks riigile, et  jäätmed on käideldud keskkonnanormidele vastavalt. Ragn-Sellsis peame kõigi vastuvõetud ja käitlusesse suunatud jäätmete üle kliendipõhist...

  Tööstuslik puhastus

  – Kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine – Liivapüüdurite puhastamine – Õlipüüdurite puhastamine – Survepesu teenused – Kuivimuritööd – Robotuuringud – Keskonnareostuste likvideerimine...

  Kaupade hävitamine

  Ragn-Sells pakub laia valikut hävitamise teenust – olgu selleks siis konfidentsiaalsed dokumendid, praaktoodete partii, riknenud kaupade või konfiskeeritud kaupade hävitamine.

  Saastunud pinnase puhastamine

  Saastunud pinnas võib takistada uue büroohoone, kortermaja või tehase rajamist. Aeg-ajalt juhtub ka lihtsalt õnnetusi, kus keskkonda lekib reostus. Ragn-Sellsil...

  Ohtlikult Lihtne

  Kogumislahendus Ohtlikult Lihtne on parim näide, kuidas viia miinimumini ohtlike jäätmete hoidmise ja kogumisega kaasnevad keskkonna-, tule- ja terviseohud.Sellel on automaatne...

  Dokumentide hävitus

  Ragn-Sells osutab kõrgetele rahvusvahelistele normidele vastavat dokumentide ja andmekandjate hävitusteenust. Loetamatuks massiks purustatud paberi suuname aga taaskasutusse.

  Ohtlikud jäätmed

  Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolsest inimorganismile ja looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Teadmised ja kogemused on määrava tähtsusega...

  Meditsiinijäätmed

  Tervishoiu- ja meditsiinijäätmete vastutustundlik kogumine ja käitlemine esitab jäätmekäitlejale kõige kõrgemad nõudmised. Ragn-Sellsi eksperdid on välja töötanud turvalised ja kasutajasõbralikud kogumis- ja...

  Lahendused suurehitajatele

  Mõistame, kui oluline on ehitaja jaoks tõrgeteta töö ja graafikus püsimine. Ragn-Sellsi partnerid hindavad meie juures enim võimekust kiirelt reageerida....

  Kuivimur ehk Himur Imur

  See on justkui maailma suurim tolmuimeja, millega saab lihtsa vaevaga puhtaks tõmmata kõik vahelaed, pööningud jpm. Kuivimur on eriti hinnatud...

  Lahendused väikeehitajale

  Eramaja, korteriremondi või muu sellise väiksema ehitusobjekti puhul pole alati tarvis tellida suurt konteinerit ehitusjäätmete äraveoks. Piisaks tunduvalt väiksemast kogumisvahendist,...

  Ehitusprahi äravedu

  Ragn-Sellsi tootevalikust leiate kindlasti sobivad konteinerid ehitusjäätmete äraveoks. Pakume täisteenust, mis sisaldab nii konteineri renti, ehitusprahi äravedu kui ka jäätmete...