Koolitus

MIKS läbida koolitus?

  • Et vähenda mittevastavusi – iga mittevastavus on ettevõttele ca 200€ kulu.
  • Et ühtlusta kasutatavate materjalide valikut – vähem eri liigilisi sorteerimisi ja suurendada rinlguse materjale.
  • Et pakkuda oma töötajatele küsimustele vastuseid – on mitmeid uuringuid ja vaatlusi, mis näitavad, et kui inimesed on harjunud jäätmeid sorteerima väljaspool kodu, on neil suurem tõenäosus hakata seda tegema ka kodus. See nähtus on seotud mitme psühholoogilise ja käitumusliku teguriga.

Tere tulemast koolitusele, kus avame ukse jätkusuutlikuma tarbimise maailma! Meie fookuses on kliimamuutused, jäätmete sorteerimine ning tarbijate vastutustundlikkus.

Kliimamuutused

Alustame kliimateemadega, avades arutelu selle üle, kuidas meie tarbimisharjumused mõjutavad keskkonda ning millised on kliimamuutuste peamised väljakutsed.

Sorteerimine ja müütide murdmine

Selgitame sorteerimise olulisust ning kummutame levinud müüte selle kohta, kui puhas on “puhas”. Tutvustame praktilisi näiteid ja meetodeid, kuidas jäätmeid tõhusalt sorteerida. Räägime lahti, mis peitud sõnade “põletus”, “ladestus” ja “ringlus” taga.

Praktilised lahendused ettevõtluses

Vaadeldes konkreetse ettevõtte tekkivaid jäätmeid, uurime, kuidas neid saab taaskasutada ja ringlusse võtta, luues seeläbi uusi võimalusi jätkusuutlikuks tegevuseks. Puudutame ka seda, kuhu teie jäätmed täna jõuavad – põletusse, ladestusse või ringlusesse.

Materjalide uus elu

Keskendume sellele, mida on võimalik erinevatest materjalidest teha pärast sorteerimist. Jagame inspiratsiooni ja praktilisi näiteid, kuidas jäätmetest saavad uued ressursid ning kuidas saame neid jätkusuutlikult ära kasutada.

Tarbija vastutustundlikkus

Lõpetuseks paneme südamele kõigile osalejatele, et iga tarbija roll on oluline ning vastutustundlik tarbimine on võti parema tuleviku suunas. Jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas saame igapäevaelus teha teadlikke valikuid ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Ragn-Sells täna ja homme

Tutvustame Ragn-Sellsi tegevusi tänapäeval ja tulevikuplaane, näidates, kuidas jäätmekäitluse ettevõtted panustavad jätkusuutlikkusesse ja ringmajandusse.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes pakub see koolitus põnevat ja praktilist teadmist jätkusuutlikuma tarbimise kohta, julgustades osalejaid astuma samme keskkonnasõbralikuma tuleviku suunas.

Oleme valmis avama uksi teekonnale, mis viib meid jätkusuutlikumate tarbimisvalikute juurde!

Koolituse hind on alates 249€ + KM

Võta meiega ühendust!

    Ettevõtte tegevusvaldkond *
    Teenusest kuulsin *