Menu

Jäätmearuanded

Jäätmearuanded on tõendusmaterjaliks riigile, et  jäätmed on käideldud keskkonnanormidele vastavalt. Ragn-Sellsis peame kõigi vastuvõetud ja käitlusesse suunatud jäätmete üle kliendipõhist arvestust, mille kohta saame anda tõendid ja aruanded. Andke jäätmed üle Ragn-Sellsile, meie peame nende üle arvestust, koostame aruanded ja teile jääb nende esitamise rõõm.

Pakendite taaskasutamiskinnitus – tasuta

Pakendite taaskasutamiskinnitusi väljastame ainult kokkuleppe alusel, sagedusega kuu/kvartal/poolaasta/aasta. Kinnitus sisaldab kliendi objekti(de)lt kogutud pakendijäätmete koguseid pakendiliikide lõikes. Kinnitus väljastatakse .pdf kujul. Kinnitus on aluseks esitamiseks Maksu- ja Tolliametile pakendiaktsiisist vabastuseks või taaskasutusorganisatsiooniga liitumise korral taaskasutusorganisatsioonile. Pakendite taaskasutamiskinnituse saamiseks tuleb pöörduda sooviavaldusega R-S müügiosakonda, kus töötati välja Teie pakendite kogumislahendus. Tagantjärgi pakendite taaskasutamiskinnituste väljastamist ei toimu. Samuti ei väljastata kinnitusi tootmisjäägile.

Andmete väljastamine pakendiauditi tarbeks – 25,00 + KM

Pakendiauditi andmete pakett sisaldab aasta lõikes kliendilt kogutud pakendijäätmete koguseid pakendiliikide lõikes. Lisaks sisaldab pakett kõikide aasta lõikes väljastatud pakendite taaskasutamiskinnituste koondtabelit. Pakendiauditi tarbeks andmete saamiseks esitada päring aadressile pakend@ragnsells.com

Jäätmearuanne alates 9,90 +KM

Jäätmearuanne sisaldab infot kliendi objekti(de)lt aadressipõhiselt kogutud jäätmete koguseid, jäätmeliikide lõikes, kliendi poolt soovitud perioodil. Aruanne väljastatakse .pdf kujul, soovi korral lisatakse .csv formaat. Aruanne on aluseks riikliku jäätmearuande esitamiseks ning jäätmeõiendite esitamiseks kohalikule omavalitsusele, samuti ettevõtte sisese aruandluse pidamiseks. Koostöös kliendiga on võimalik leida lahendus erisoovidele jäätmearuande sisu osas, millele rakendub erikujulise aruande väljastamise hind. Jäätmearuande saamiseks esita päring aadressile toend@ragnsells.com.

Telli või
küsi lisa

Klienditeenindus aitab:
info@ragnsells.ee või
60 60 439

Teised teenused

Süvamahutid

Süvamahutid toetavad kauni, moodsa ja  läbimõeldud uusarenduse ja koduümbruse lahendust. Nad on kaasaegsed, ilusad, lõhnavabad ja harmoniseerivad ümbritseva keskkonnaga. Süvamahutid on nad ka ruumisäästlikud...

Sorteerimise lahendused kontoritesse

Muuda oma kontor rohelisemaks paari lihtsa võttega. Alustuseks kogu paber ja taara eraldi, sellega on juba esimene samm tehtud. Edasi...

Tööstuslik puhastus

– Kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine – Liivapüüdurite puhastamine – Õlipüüdurite puhastamine – Survepesu teenused – Kuivimuritööd – Robotuuringud – Keskonnareostuste likvideerimine...

Ummistuste likvideerimine ja trasside survepesu

Vajate abi ummistuste likvideerimisel või trasside survepesul helistage 60 60 439.    

Kaupade hävitamine

Ragn-Sells pakub laia valikut hävitamise teenust – olgu selleks siis konfidentsiaalsed dokumendid, praaktoodete partii, riknenud kaupade või konfiskeeritud kaupade hävitamine.

Saastunud pinnase puhastamine

Saastunud pinnas võib takistada uue büroohoone, kortermaja või tehase rajamist. Aeg-ajalt juhtub ka lihtsalt õnnetusi, kus keskkonda lekib reostus. Ragn-Sellsil on olemas...

Ohtlikult Lihtne

Kogumislahendus Ohtlikult Lihtne on parim näide, kuidas viia miinimumini ohtlike jäätmete hoidmise ja kogumisega kaasnevad keskkonna-, tule- ja terviseohud. Sellel on...

Dokumentide hävitus

Ragn-Sells osutab kõrgetele rahvusvahelistele normidele vastavat dokumentide ja andmekandjate hävitusteenust. Loetamatuks massiks purustatud paberi suuname aga taaskasutusse.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolsest inimorganismile ja looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Teadmised ja kogemused on määrava tähtsusega...

Meditsiini jäätmed

Tervishoiu- ja meditsiinijäätmete vastutustundlik kogumine ja käitlemine esitab jäätmekäitlejale kõige kõrgemad nõudmised. Ragn-Sellsi eksperdid on välja töötanud turvalised ja kasutajasõbralikud kogumis- ja...

Lahendused suurehitajatele

Mõistame, kui oluline on ehitaja jaoks tõrgeteta töö ja graafikus püsimine. Ragn-Sellsi partnerid hindavad meie juures enim võimekust kiirelt reageerida....

Kuivimur ehk Himur Imur

See on justkui maailma suurim tolmuimeja, millega saab lihtsa vaevaga puhtaks tõmmata kõik vahelaed, pööningud jpm. Kuivimur on eriti hinnatud...

Lahendused väikeehitajale

Eramaja, korteriremondi või muu sellise väiksema ehitusobjekti puhul pole alati tarvis tellida suurt konteinerit ehitusjäätmete äraveoks. Piisaks tunduvalt väiksemast kogumisvahendist,...

Ehitusprahi äravedu

Ragn-Sellsi tootevalikust leiate kindlasti sobivad konteinerid ehitusjäätmete äraveoks. Pakume täisteenust, mis sisaldab nii konteineri renti, ehitusprahi äravedu kui ka jäätmete...

Klienditugi

Ragn-Sellsi klienditugi

Helista telefonil 60 60 439 töötab E-R 8.00-17.00
Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.ee.
Tellimused palume saata tellimus@ragnsells.ee