MITTE LIHTSALT TÖÖ, VAID VÕIMALUS MUUTA MAAILMA

Ragn-Sells juhib ühiskonna üleminekut ringmajandusele ja säästvatele lahendustele – see on Sinu võimalus töötada tulevikuvaldkonnas!

MISSIOON
Ragn-Sells on liider ringmajandusele üleminekul – panustades keskkonna säilimisse, kliimaeesmärkide saavutamisse ja kogukondade heaolusse.
VISIOON
Oleme inspireeriv näide, kuidas keskkonnast hoolimine ja ettevõtlus saavad käia käsikäes.
PÕHIVÄÄRTUSED
Vastutustundlik, ettevõtlik, lihtne, terviklik.

IGA MEIE SAMM LOOB VÄÄRTUST

Meie edu tagab selge missioon, visioon ja põhiväärtused, mis ei ole lihtsalt sõnad seinal, vaid kõikide meie tegemiste aluseks ja edasiviivaks jõuks. Langetame vaid vastutustundlikke otsuseid, oleme ettevõtlikud, hoiame asjad lihtsana ning meie lähenemine on alati terviklik.

TERVISLIK JA TOETAV TÖÖKULTUUR

LIGI 300 TÖÖTAJAT, 1 EESMÄRK

Ragn-Sellsi eesmärk on olla 2030. aastaks kliimapositiivne ettevõtte ja juhtida ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Seda eesmärki silmas pidades oleme korraldanud kogu oma tänase äritegevuse ning sellele aitab kaasa iga meie töötaja.

TEENUSE- JA TOOTEARENDUS
Äriarendusüksuses kujundatakse meie tulevikuäri – arendatakse uusi ärisuundasid, lansseeritakse uusi teenuseid ja lahendusi ning tegeletakse järjepideva digitaliseerimisega.
KESKKOND JA KVALITEET
Siia kuulub kõik, mis puudutab töötervishoidu ja -ohutust, keskkonnalubade taotlemist ja aruandlust ning juhtimisprotsesside jälgimist, kaasajastamist ja lihtsustamist.
PERSONAL JA BÜROO
Personaliüksus hoolitseb talentide otsimise, koolitus- ja arendustegevuste läbiviimise, väärtuspakkumise koostamise ning organisatsiooni igapäeva töö sujumise ja arengu eest.
MÜÜK JA TEENINDUS
Siin toimetavad meie müügikonsultandid, kliendihaldurid ja -teenindajad. Lisaks igapäevasele suhtlusele tegeletakse siin ka olemasolevate teenuste pideva parendamisega.
TRANSPORT JA LOGISTIKA
Operatiivüksuse ehk autojuhtide, logistikute ja käitlejate roll on tagada meie igapäevase äri jätkusuutlikkus ja efektiivne toimimine ehk kõrgetasemeline teeninduskindlus ja -kvaliteet.
JUHTIMINE JA ANALÜÜTIKA
Finantsüksuses hoolitsetakse, et meie tagatuba oleks korras. Numbrite ja andmetega töötavad raamatupidajad, ärianalüütikud, andme- ja riskihaldurid ning juristid.

SINA AITAD LUUA TULEVIKKU

Oled Sa juht või spetsialist, töötad materjale ringlusse võttes, autot juhtides või kontoris arvuti taga – igaühel meist on oluline roll loomaks jätkusuutlikumat tulevikku. Igaühe panus ja arvamus loeb.

VÕIMALUSI TÖÖTADA RAGN-SELLSIS

KÄITLUSES

Üleminekul ringmajandusele on oluline mõtestada ümber jäätmete tähendus – tegemist pole mitte prügi, vaid materjalidega. Ragn-Sellsi materjalide sorteerijad hoolitsevad selle eest, et loodusesse jääksid alles tänaseks kriitilised ressursid nagu puhas õhk ja vesi ning metsad. Ühe tööpäevaga hoiavad nad ära 750 puu maha raiumise, tänu sellele, et aitavad kasutatud paberil jõuda uuele ringile!

VAATA TÖÖPAKKUMISI

TRANSPORDIS

Võib julgelt väita, et Ragn-Sellsi autojuhid juhivad ka kultuuri, väärtusi ja tulevikku. See tähendab, et kuhu iganes meie autojuhid teel ka poleks, panustavad nad oma tööga nii ohutu liikluskultuuri kujundamisse kui ka jätkusuutlike väärtuste edasi kandmisesse. Ja loomulikult – tulevik vajab nutikaid ringmajanduslahendusi, mida ei juhtuks ilma jäätmete ehk materjalide punktist A punkti B juhtimiseta.

VAATA TÖÖPAKKUMISI

MÜÜGIS JA TEENINDUSES

Ragn-Sellsi kliendihaldurid, müügikonsultandid ja klienditeenindajad töötavad igapäevaselt selle nimel, et viia keskkonnasõbralikud lahendused ja teadmised jätkusuutlikust eluviisist kõikide Eestimaa kodu- ja äriklientideni. Kõik Ragn-Sellsi pakutavad lahendused on loodud eesmärgiga teha keskkonnahoid klientide jaoks lihtsaks ning pakkuda neile päriselt lisaväärtust.

VAATA TÖÖPAKKUMISI

KUULA, MIDA TÖÖTAJAD RÄÄGIVAD

OLEME ÜKSTEISE SUURIM TUGI JA INSPIRATSIOON

„Meid Ragn-Sellsis ühendab rohkem kui vaid organisatsioonistruktuur – meie omavaheline koostöö ja suhtlus baseerub ühistel väärtustel ja vastastikusel austusel. Me arvestame, kuulame ja kaasame ning teame, et oleme ettevõttena seda edukam, mida edukam on iga meie töötaja.“

Kai Realo, Ragn-Sells Eesti juht

PRAKTIKA, MIS SILLUTAB TEE KARJÄÄRIKS

OLED MEIE TÄISVÄÄRTUSLIK KOLLEEG

Ragn-Sellsis suhtume praktikantidesse kui täisväärtuslikesse kolleegidesse. Toetame kahel käel noori, kes on ettevõtlikud, uuendusmeelsed ja arengule suunatud. Muuseas, on suur tõenäosus, et Sa ei tahagi meie juurest enam ära minna!

REAALSED TÖÖOLUKORRAD
Sul on võimalus õppida oma ala professionaalidelt ja panna end proovile reaalsetes tööolukordades.
VÄLJUND SINU TEADMISTELE
Oleme Sinuga dialoogis ja anname võimaluse õpitud teadmisi reaalselt rakendada ja päriselt muutusi luua.
EDASINE KARJÄÄR
Omandad väärtusliku töökogemuse ja lood suurepärase pinnase edasiseks karjääriks.

„Enda praktikal tegelesin protsesside kaardistamisega. Pool aastat hiljem sai praktikast päris töö ning minust ettevõtte keskkonnaspetsialist. Tänaseks olen Ragn-Sellsis töötanud enam kui 6 aastat ja saan öelda, et töötan ägedas ja innovaatilises keskkonnaettevõttes!“
Brita, juhtiv keskkonnaspetsialist

„Praktikat alustasin 2016. aastal ning sain koheselt tegeleda reaalsete logistiliste ringide ümberplaneerimisega, eesmärgiga muuta need efektiivsemaks. Juba kuu aega hiljem võtsin vastu pakkumise asuda Ragn-Sellsi juhtivlogistiku ametikohale. Lisaks sellele, et töö mulle sobis, oli väga suureks ajendiks edasi jääma ka äge kollektiiv!“
Arlyn, teenuste parendusjuht

SOOVID TIIMIGA LIITUDA, KUID EI LEIDNUD SOBIVAT PAKKUMIST? KIRJUTA MEILE!

    Liitu meeskonnaga


    ROHKEM RAGN-SELLSI TEGEMISI