Ragn-Sellsi kogutud pakendid lähevad sorteerimisele

01.03.21

PRESSITEADE: 01.03.2021

Ragn-Sells AS-i poolt kokku kogutud pakendijäätmed suunatakse sorteerimisele ja täna suudame sellest massist materjalidena ringlusse suunata ligi 50%. Seega pole aus üldistada, et pakendimassist on võimalik kätte saada vaid 15% materjali ja enamus saadetakse otse põletusse.

Samas on  oluliselt vaja parandada riiklikku järelevalvet, mis aitaks möödunud nädalal avalikkuse ette jõudnud rohepesuskeeme ennetada ja tagada turul läbipaistvuse. Teeme omalt poolt 5 lihtsat ettepanekut, mida rakendades on võimalik pakendite ringlussevõtmist oluliselt suurendada.

1. Avalik kogumisvõrgustik tuleb asendada kohtkogumisega

Oleme alati uskunud, et pakendeid tuleb koguda kodude juurest. Meie kogemus näitab selgelt, et kui pakendikotil või konteineril on vastutaja, on tulemused oluliselt paremad. Avalikud konteinerid oli hea lahendus 15 aastat tagasi, mil see loodi. Täna ei vasta see enam tarbimismahu ja jäätmetekke kasvule ega ka kasutajamugavusele. Pakendikonteinerite sisu eest ei vastuta keegi. Peame liikuma üle kohtkogumisele, st et liigiti kogutud pakendeid saaks ära anda kodu juures.

Ragn-Sells teenindab Eestis juba täna üle 10 000 majapidamise, mis kasutab pakendikoti teenust. Pakendikott on teenus, millega inimesed saavad oma sorteeritud pakendid ära anda koduväravast. Igal pakendikotil ja selle sisul on omanik ehk lepinguga seotud vastutaja, mis muudab tagasisidestamise ülimalt lihtsaks. Kogemus näitab, et pakendikotist saadav materjal on oluliselt kvaliteetsem ja seetõttu saab sealt märgatavalt rohkem ringlusse suunata võrreldes avalikest konteineritest tulnud materjaliga. Lisaks näitas Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) viimane uuring, et piirkondades, kus kasutatakse enam pakendikotti, jõuab oluliselt vähem jäätmeid segaolmejäätmetesse kui piirkondades, kus pakendeid kogutakse läbi avaliku pargi.

2. Ladestamise ja põletamise saastetasud

Jäätmete põletamine ja ladestamine jäävad alles ka siis, kui oleme täielikult üle läinud ringmajandusele. Küll aga peame nende osakaalu drastiliselt vähendama ja mõtestama ringmajanduse valguses nende rolli ja tähenduse ümber. Täna suunatakse 70% olmejäätmetest põletamisele või ladestamisele ja see on selgelt liiga palju arvestades kliima- ja ringmajandusambitsioone. Seda enam, et jäätmetest toodetud energiat pole tegelikult maailmale vaja. Selle valguses ei tundu kuidagi õiglane, et Eesti riik maksab põletamiseks toetuseid, aga materjalide ringlussevõttu ei doteerita. See muudab põletamise odavamaks alternatiiviks ja see on selgelt hakanud pärssima ringlusse võtmist. Eriti mõjutab see vähemväärtuslikke materjale ehk neid, mida saab küll ümber töödelda, aga mille puhul on seda tegevust vaja doteerida. Võtame näiteks viimasel ajal kõneainet pakkunud tetrapaki, mille ringlusse suunamine on võimalik, kuid seda tuleb doteerida. Koos sorteerimisega on tetra ringlussevõtmise kulu ca 100 eurot tonn. Samas põletamise tasu on ca 50-60 eurot tonnilt. See on majanduslikult ebamõistlikult suur vahe. Väga mitmetes riikides on põletamisele lisatud saastetasu just sellel põhjusel, et motiveerida ringlusse suunama ka vähemväärtuslikke materjale.

3. Ühtne süsteem

Meil on Eestis 78 omavalitsust ja üle 50 erineva jäätmeveosüsteemi. Kuigi liigiti kogumise kohustus kehtib aastast 2008, on endiselt piirkondi, kus hankega on määratud vaid olmejäätmete kogumine. See võtab juba eos võimaluse, et elanikud hakkaksid sorteerima. Samas on ka väga palju häid näiteid, kuidas jäätmevedu korraldada, näiteks Saku vald. Kokkuvõttes on jäätmete sorteerimise tase Eestis ebaühtlane ja kindlasti annaks seda muuta palju efektiivsemaks, kui riigiüleselt disainitakse nn jäätmeveopakett. St kõikides omavalitsustes kehtib alati ühesugune süsteem – ühesugune märgistus, samad sorteerimisjuhendid jne. Lepime üleriigiliselt kokku, et kõik sorteerivad jäätmed neljaks – klaas, biojäätmed, vanapaber, metall/plastik. Kui kaasata siia ka tootjavastutus, siis saab enamuse liigiti kogutud materjalide kulud katta nende toetusega. Nii toimib see väga edukalt näiteks Kuressaares ja Sakus. Selline ühtne süsteem lihtsustab oluliselt omavalitsuste halduskoormust, muudab nii jäätmete sorteerimise kui sellega seotud kommunikatsiooni tarbija jaoks lihtsaks ja selgeks.

4. Järelevalve ja läbipaistvus

Rohepesuni on eelkõige viinud mittepiisav järelevalve. Kui Eesti Maksu- ja Tolliameti digilahendused on oma kasutajamugavuselt ja andmeanalüüsi võimelt maailma parimad, siis keskkonna- ja jäätmekäitlussektoris on näha, et siin kasutatavad digilahendused on alarahastatud. Samas on keskkond muutunud peamiseks teemaks kõikjal – Eestis, Euroopas, kogu maailmas. Digitaalseid lahendusi kaasates on võimalik reaalajas jälgida tegevust territooriumitel või autode tegelikku liikumist.  

Omavalitsused saavad omakorda väga suure osa järelevalves delegeerida erasektorile, sh hanke võitnud vedajale. Vedajal on parim ülevaade, mida ja kuidas tehakse. Lihtne on sinna juurde liita kohustus teha valesti sorteeritud jäätmetest pildid ja anda kliendile tagasisidet. Mitmes omavalitsuse hankes on tänagi juba sisse toodud võimalus, et valesti sorteeritud jäätmete eest on võimalik rakendada kõrgemat teenusehinda, mis esialgu võib olla tarbijale vastumeelne, kuid ajas motiveerib sorteerimise kvaliteeti parandama. See on ka igati aus, et need, kes sorteerivad õigesti, saavad soodsamalt ja need, kes seda ei viitsi, maksavad kõrgemat hinda.

5. Pakendite disain

Paralleelselt tuleb tegeleda pakendite disainiga. Täna on pakendites kasutusel palju hübriidmaterjale, mille ringlusse võtmine on väga keeruline. Loomulikult seavad näiteks hügieeni- ja transpordinõuded pakendite disainile mitmeid piiranguid, aga täna on väga palju selliseid tooteid, mille pakendi disaini saaks muuta nii, et seda saaks ringlusesse võtta.

Teised uudised

Türi valla korraldatud jäätmevedu alates 01.08.2023

03.07.23

Perioodil 01.08.2023 – 31.07.2028 osutab korraldatud jäätmeveo raames teenust Ragn-Sells....

Teenindamine 22.-25. juunil

20.06.23

Hea klient! Pühad toovad muudatusi ka klienditeeninduse ja jäätmejaamade töös....

JÕHVI VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU ALATES 12.06.2023

12.05.23

Alates 12.06.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit...

Põltsamaa valla korraldatud jäätmevedu alates 01.06.2023

28.04.23

Alates 01.06.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit...

Teenuste töös esineb tõrkeid

14.03.23

Head kliendid! Täna, 14. märtsil, esineb Ragn-Sellsi teenuste osutamisel tõrkeid....

LÄÄNE-SAAREMAA PIIRKONNA KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU ALATES 01.04.2023

28.02.23

Alates 01.04.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit...

Kose valla korraldatud jäätmevedu alates 01.03.2023

01.02.23

Alates 01.03.2022 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit...

13. jaanuaril ei toimu telefoni teel teenindamist

10.01.23

Head kliendid! Sel reedel, 13. jaanuaril ei toimu telefoni teel...

Kambja valla korraldatud jäätmevedu alates 01.02.2023

01.01.23

Alates 01.02.2023 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Siit...

Ragn-Sells sai riigilt toetuse põlevkivituhast magneesiumi väärindamiseks

18.10.22

Euroopa Regionaalarengu Fond eraldas Ragn-Sellsile 225 375,50 eurot, et jätkata...

Võimalikud viivitused päringutele vastamises

09.06.22

Head kliendid! Anname teada, et seoses kõnekeskuse tarkvara uuendamisega võib...

Ragn-Sells rajab Eestisse unikaalse nakkusohtlike jäätmete termotöötlusliini

18.03.22

Euroopa Regionaalarengu Fond toetab 270 000€ suuruse toetusega Ragn-Sellsi projekti rajada...

PRESSITEADE: Ragn-Sells plaanib põlevkivituha väärindamise üksused rajada Narva

15.02.22

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells lõpetas põlevkivituha väärindamise tehase asukoha analüüsi ning plaanib...

Lausjääs kõrvalteede tõttu lükkub paljudes piirkondades teenuste osutamine edasi

28.01.22

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells annab teada, et nii kõrvaltänavad kui väiksemad teed...

PRESSITEADE: Riik toetab suurimat ringmajandusprojekti 1,7 miljoni euroga

18.01.22

Riik toetab läbi EASi rakendusuuringute programmi Ragn-Sellsi OSA põlevkivituha väärindamise...

Teenuse osutamine Põhja regioonis

05.01.22

Hea klient! Anname teada, et raskete ilmastikuolude tõttu on Põhja...

PRESSITEADE: Ragn-Sellsi põlevkivituha väärindamise projekt valiti COP26 kliimakonverentsi nelja programmi

01.11.21

Eestis keskkonnaettevõtte Ragn Sellsi poolt arendatavat põlevkivituha väärindamise projekti esitletakse...

Ragn-Sells investeerib 2% käibest teadus- ja arendustegevustesse

07.07.21

Ragn-Sells liitus Eesti Tööandjate Keskliidu poolt ellu kutsutud 2% teadus-arenduse...

Ragn Sells alustas põlevkivituha väärindamise tehnoloogia tööstuslike katsetega

14.04.21

PRESSITEADE 13.04.2021 Ragn Sells Eesti AS-i teatel saadeti aprillis 4...

Tasuta klaasikonteiner / Бесплатный контейнер для сбора стекла для

19.03.21

Ragn-Sells annab Lasnamäe korteriühistutele tasuta klaasikonteineri. Klaasi on väga lihtne...

Saue vald toetab süvamahutite paigaldamist

02.03.21

Üha enam korteriühistuid on asunud seniseid rohmakaid metallkonteinerid asendama  ruumisäästlike...

Tüüptingimused uuenevad

04.01.21

Hea klient, alates 1. märtsist uuendab Ragn-Sells teenuste tüüptingimusi. Toome...

Raadil sai plats rehvidest puhtaks!

19.12.20

KIKi, Keskkonnaministeeriumi ja Ragn-Sellsi pressiteade 19. detsember 2020 Raadi vanal...

У ВАС ОТСУТСТВУЕТ ДОГОВОР. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕ ЕГО В САМООБСЛУЖИВАНИИ

30.09.20

Cпасибо, что регулярно используете услуги Ragn-Sells. В ходе поправления данных...

У ВАС ОТСУТСТВУЕТ ДОГОВОР. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕ ЕГО В САМООБСЛУЖИВАНИИ

30.09.20

Cпасибо, что регулярно используете услуги Ragn-Sells. В ходе поправления данных...

1. septembrist muutuvad postiteenuste tasud

02.07.20

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist postiteenuse tasusid...

Ragn-Sells tutvustab Narva-Jõesuus põlevkivituha väärindamise projekti

29.06.20

29.juunil kohtuvad Ragn-Sells AS-i esindajad Narva-Jõesuu kohaliku omavalitsuse, ettevõtjate ja elanikega, et...

Ragn-Sells puhastab Raadi vanarehvidest

29.06.20

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells,...

Ragn-Sells AS esitas põlevkivituha väärindamise protsessi patendiavaldused

25.06.20

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells AS esitas Eesti Patendiametile avaldused taotlemaks patente innovaatilisele põlevkivituha väärindamise protsessile, mis võimaldaks...

Parandused Saue valla hinnakirjas

14.04.20

Aprilli alguses Saue valla klientidele saadetud uues hinnakirjas olid ekslikult...

Ragn-Sells jätkab Rakvere vallas teenindamist kuni 31. juulini

07.04.20

Rakvere Vallavalitsus pikendas korraldatud jäätmeveo lepingut keskkonnaettevõttega Ragn-Sells AS, mis...

Kuidas mõjutab koroona viirus Ragn-Sellsi teenuseid

12.03.20

Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga COVID-19 nakkuse...

Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla veopiirkonnas vahetub jäätmevedaja

06.03.20

Mulgi vallas viidi läbi uue korraldatud jäätmeveo hange. Paraku ei õnnestunud...

Ragn-Sells investeerib põlevkivituhkade ringlussevõtu uurimisse miljon eurot

12.02.20

Ragn-Sells investeerib ligi miljon eurot, et uurida koostöös Eesti teadlastega...

Kadrina vallas muutuvad jäätmeveo teenustasud

31.12.19

Ragn-Sells AS teostab Kadrina valla jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse...

Kuressaares tõusevad jäätmeveo teenustasud

20.12.19

Kuressaare jäätmeveo hankereeglite kohaselt tuleb jäätmed üle anda Kudjape prügilale....

Ragn-Sells ja JCI viivad õpilased aasta suurimale keskkonnakonverentsile

29.10.19

8. novembril toimub Tallinnas Kalevi spordihallis rahvusvaheline konverents „Puhta Maailma...

Alates 3. juulist Tallinna sorteerimiskeskusesse enam jäätmeid vastu ei võeta

21.05.19

Seoses teenusportfelli ümberkujundamisega ja vähese nõudluse tõttu lõpetab Ragn-Sells alates...

Ragn-Sells asub koos Eesti Energiaga põlevkivituha väärindamist katsetama.

24.04.19

Rootsi keskkonna- ja jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells sõlmis koostööleppe Eesti Energiaga põlevkivituha väärindamise ja...

Aivar Lõhmus asus tööle Torma Prügila tegevjuhina

22.04.19

Pikaaegne Väätsa Prügila juht Aivar Lõhmus alustas 1. aprillist tööd...

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas

15.04.19

Milliseid jäätmeid vastu võtame pliiakud, patareid ja väikeakud (16 06...

Paldiskis muutuvad jäätmeveo teenustasud

05.03.19

Alates 1. aprillist lõpeb Paldiski linnas korraldatud jäätmevedu. Konkurss uue...

Antslas vahetub jäätmevedaja

02.03.19

Antsla vald viis läbi uue korraldatud jäätmeveo hanke. Paraku ei õnnestunud Ragn-Sellsil...

Valgas muutuvad jäätmeveo teenustasud

01.03.19

Seoses olmejäätmete üleandmise kulude olulise kasvuga muutuvad alates 01.04.2019 Valga...

Urvastes muutub jäätmevedaja

01.03.19

Antsla vald viis läbi uue korraldatud jäätmeveo hanke. Paraku ei õnnestunud Ragn-Sellsil...

Iisakus vahetub jäätmevedaja

01.03.19

Alutaguse vald viis läbi uue korraldatud jäätmeveo hanke. Paraku ei...

Mida teha jõulukuusega

04.01.19

Neil kel kodus küttekolle, on jõuluusest vabanemine lihtne. Paraku jõulukuusked,...

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnad 2019

01.12.18

Jäätmete lõppkäitlushinnad on viimase 2 aasta jooksul tõusnud ligi 3...

Ragn-Sells alustab reedel Nõmmel ja Lasnamäel (PRK 10) teenindamist

07.11.18

Head Nõmme ja Lasnamäe (piirkond 10) elanikud, nagu te teate on riigikohtu otsusega teil...

С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ RAGN-SELLS ПРИСТУПАЕТ К ОБСЛУЖИВАНИЮ В ЛАСНАМЯЭ

07.11.18

Известно, что своим решением государственный суд предоставил жителям Ласнамяэ возможность...

Jäätmejaam on eraklientidele

02.11.18

Viimasel ajal on massiliselt kasvanud ettevõtete arv, kes eraklientidele mõeldud...

Tule jäätmeveo infopäevale – Tori, Paikuse, Tahkuranna

28.09.18

Alates 1. märtsist 2018 alustas Eesti üks suuremaid jäätmekäitlejaid Ragn-Sells...

Tasuta pakendivedu Kuressaares ja Kudjapel

20.09.18

Kuresaare linnavalitsusega alustatud pilootprojekti raames on Kuressaare ja Kudjape  kortermajadel...

PRESSITEADE: Ragn-Sells ja TVO kingivad Maailmakoristupäevale 5000 kollast pakendikotti

10.09.18

Eesti suurim jäätmekäitleja Ragn-Sells AS ja taaskasutusorganisatsioon TVO kingivad Maailmakoristuspäeva...

PRESSITEADE: Keskkonnaameti info puudutab vaid põlenud jäätmekütusetehase lubasid

03.07.18

Täna meedias ilmunud Keskkonnaameti poolne info Ragn-Sellsi komplekslubade peatamisest on...

1. juulist muutuvad Tallinnas ja Harjumaal ehitusjäätmete vastuvõtutasud

07.06.18

Seoses ehitusjäätmete sorteerimis- ja lõppkäitlustasude tõusuga, muutuvad Tallinnas ja Harjumaa...

Ragn-Sells valiti Eesti vastutustundlikumate ettevõtete hulka

30.05.18

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas tänavu 10. korda Eestis tegutsevaid ettevõtteid,...

Muudatused ohtlike jäätmete teenustasudes

10.05.18

Seoses ohtlike jäätmete käitluslahenduste piiratusega ja sellega seonduvalt käitlushindade tõusuga...

Jäätmete vastuvõtt Ragn-Sellsi territooriumil!

27.04.18

Seoses 27.04 toimunud tulekahjuga on jäätmete vastuvõtt Ragn-Sellsi Suur-Sõjamäe 31a territooriumil...

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas!

17.04.18

Sel kevadel saavad taas Tallinna elanikud ohtlike jäätmeid tasuta ära...

1.maist muutub Kristiine linnaosas jäätmevedaja

10.04.18

1. maist 2018 rakendub Kristiine linnaosas korraldatud jäätmevedu ning jäätmeveo...

Ragn-Sells alustab Türil olmejäätmete veoteenusega

02.04.18

1. aprillist 2018 alustab enne Käru valla, Türi valla ja...

Haaslava-Ülenurme: 1.aprillist muutuvad konteinerite renditeenuste tasud.

02.03.18

Hea klient, alates 01.04.2018 muudab Ragn-Sells mõningal määral konteinerite rendi teenustasusid....

1.märstist muutub Maardu linnas

15.02.18

Märtsikuust lõpetab Ragn-Sells AS olmejäätmete veoteenuste osutamise Maardu linnas. Uue korraldatud...

С 1 марта в городе Маарду сменится перевозчик отходов

15.02.18

С марта Ragn-Sells прекратит оказывать услуги по вывозу бытовых отходов...

1.märstist muutub Vigala vallas jäätmevedaja

14.02.18

Märtsikuust lõpetab Ragn-Sells AS olmejäätmete veoteenuste osutamise endisel Vigala valla...

1. märtsist muutuvad metallkonteinerite rendihinnad

30.01.18

  Ragn-Sellsi metallkonteinerite rendihinnad on viimased 10 aastat püsinud muutumatuna,...

Mustamäel muutub jäätmevedaja

25.01.18

1. veebruarist 2018 rakendub Mustamäe linnaosas korraldatud jäätmevedu ning jäätmeveo...

ARVED – Miks tuli jaanuaris arve, kui ma pole mitu kuud teenuseid kasutanud

09.01.18

Ragn-Sells väljastab arveid siis, kui täitunud on vähemalt 5 €...

Eesti Teede nõukogu liikmeks nimetati Ragn-Sellsi juht Rain Vääna

09.01.18

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas täna nimetamiskomitee ettepanekul AS...

Nõo vallas muutuvad jäätmeveo teenustasud

01.12.17

Nõo vallas muutvad alates 1. jaanuarist jäätmekäitluse teenustasud. Uuest aastast...

Pärnu jäätmevedu

03.11.17

Periood: 01.12.2017 – 30.11.2022 Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid: segaolmejäätmed, vanapaber...

Kordusarve RUS

19.09.17

Напоминаем, что Вы не оплатили счет. Просим его оплатить при...

Kordusarve ENG

19.09.17

Dear Client! We kindly remind You that according to our...

Jäätmevedu Vihula vallas

20.07.17

Hea klient! Anname teada, et 1. augustist 2017 rakendub Vihula...

1. augustist muutuvad jäätmeveo teenustasud

28.06.17

Hea klient! Oleme tänulikud, et panustate koos Ragn-Sellsiga ausatesse ja...

Vabaturg Tallinna keskklinnas – tellige teenus Ragn-Sellsilt

01.06.17

Kesklinna elanikud ja ettevõtted saavad ise valida jäätmekäitluspartnerit – tellige teenus...

5. juunist muutuvad ehitusjäätmete vastuvõtuhinnad

01.06.17

Alates 5. juunist muutuvad ehitusjäätmete vastuvõtuhinnad Tallinnas, Suur-Sõjamäe 31a sorteerimiskeskuses....

Antsla vallas muutuvad jäätmeveo teenustasud

01.06.17

Seoses lõppkäitluskulude kasvuga ja kütuse hindade tõusuga muutuvad alates 1....

Paldiski linnas muutuvad jäätmeveo teenustasud

16.04.17

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Paldiski linna esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud...

Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valdades muutuvad jäätmeveo teenustasud

16.04.17

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valdade esindajana,...

Pajusi, Puurmanni, Põltsamaa, hinnad muutuvad

16.04.17

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere valdade esindajana,...

Rain Vääna arvamuslugu ÄP: Sarapuu valedele ehitatud kaardimaja laguneb

14.04.17

Rain Vääna Ragn-Sells juhatuse esimehe arvamuslugu Äripäevas Ragn-Sells ASi juhatuse...

Süvamahutite teenindamine Tallinnas

10.04.17

Tallinna Jäätmekeskus ja Baltic Waste Management on teada andnud, et...

Ohtlike jäätmete kogumisringid Tallinnas

10.04.17

1. Elanikelt vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri 1.1 Pliiakud, sh autoakud...

Vihula vallas muutuvad teenustasud

06.04.17

Head Vihula valla elanikud! Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud...

Tartus muutuvad olme- ja biojäätmete hinnad

28.03.17

Hea klient! Alates 01.05.2017 tõusevad Aardlapalu jäätmekeskuses jäätmete vastuvõtu hinnad....

Pressiteade: Oleme sunnitud lepingu Tallinna linnaga üles ütlema, kliendid teenindamata ei jää

16.03.17

Alates 2015. aastast oleme Tallinna kesklinna kliente teenindanud samade teenustasude...

Ragn-Sells võtab vanarehve vastu!

14.03.17

Eestis tegutsevate vanarehvide taaskasutusorganisatsioonide raske majanduslik olukorra tõttu on viimastel...

Nõmme jäätmevedu!

10.02.17

Alates 1. märtsist 2017 võtab jäätmeveo korraldamise Nõmmel üle Tallinna...

Misso vallas vahetub Jäätmekäitlusteenuste osutaja

17.01.17

Anname teada, et alates 01.02.2017 alustab olmejäätmete ja vanapaberi käitlusteenuse...

Rõuge vallas vahetub Jäätmekäitlusteenuste osutaja

17.01.17

Anname teada, et alates 01.02.2017 alustab olmejäätmete ja vanapaberi käitlusteenuse...

Muudatused Rakvere valla jäätmeveo teenustasudes

12.01.17

Rakvere vallas lõppes 1. jaanuariga korraldatud jäätmeveo periood. Seniks kuni...

Muudatused arvete väljastamisel

08.01.17

VEEBRUARIST 2017 ARVETE VÄLJASTAMINE ALATES 5 EUROST Veebruarist väljastab Ragn-Sells...

Nõmmel muutuvad olmejäätmete teenusehinnad

05.12.16

Hea klient! Alates 1. jaanuarist 2017 muutuvad mõnevõrra olmejäätmete kogumise...

Ragn-Sells alustas Raadi puhastamist vanarehvidest!

02.12.16

Täna, 2. detsembril alustas riik asendustäitmise korras Raadil seisvate vanarehvide...

Muutuvad jäätmeõiendite ja jäätmearuannete väljastamise teenustasud

01.12.16

Alates 1, jaanuarist muutuvad jäätmeõiendite ja jäätmearuannete väljastamise teenustasud. Uuest...

Eraklient – Lasnamäe jäätmeveo muudatused

20.10.16

Alates 1. novembrist rakendub Lasnamäel 11. ja 12. piirkonnas korraldatud...

Äriklient – Lasnamäe jäätmeveo muudatused

20.10.16

Alates 1. novembrist rakendub Lasnamäel 11. ja 12. piirkonnas korraldatud...

C 1 ноября на 11-м и 12-м участке меняется организация вывоза отходов

19.10.16

Уважаемый клиент, с 1 ноября на 11-м и 12-м участке...

Lasnamäe 10. piirkonnas ei rakendu korraldatud jäätmevedu

14.10.16

Hea klient! Ragn-Sells jätkab Tallinna 10. piirkonna teenindamist ka peale...

Jäätmevedu Kohtla-Järvel

28.09.16

Hea klient! Anname teada, et 1. oktoobrist 2016 rakendub Kohtla-Järve...

Tartus muutuvad biojäätmete konteinerite tühjendushinnad

23.09.16

Seoses Aardlapalu Prügila teenustasude tõusuga alates 01.novembrist 2016 muutuvad ka Tartu...

Suur-jäätmete vedu Nõo vallas

23.09.16

          Ragn-Sells AS teostab suurjäätmete äravedu...

Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Tabivere, Torma, Vara, Mustvee, Kallaste korraldatud jäätmevedu

16.09.16

01. oktoobrist 2016 jätkab Ragn-Sells AS korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenuste...

Saue vallas muutuvad jäätmeveo teenustasud

05.09.16

Hea Saue valla elanik! Seoses lõppkäitluskulude olulise tõusuga (põletamise teenustasud),...

Mäetaguse valla korraldatud jäätmevedu

22.07.16

01. septembrist 2016 alustab Mäetaguse vallas jäätmeveo teenuse osutamist Ragn-Sells...

Важные изменения в перевозке мусора в Ласнамяэ

06.06.16

Мы рады тому, что большинство клиентов района Ласнамяэ сортирует мусор,...

1.juulist lõpeb Lasnamäel korraldatud jäätmeveo periood

01.06.16

Alates 1. juulist 2016 lõpeb Ragn-Sellsi korraldatud jäätmeveo periood Tallinnas...

Oluline info seoses TARTU LINNA jäätmeveoga

11.05.16

Alates 01.06.2016 alustab Tartu linna I jäätmeveopiirkonna teenindamist Ekovir OÜ...

Korraldatud jäätmevedu: Põltsamaa, Puurmani, Tähtvere, Pajusi

10.05.16

Ragn-Sells on sõlminud lepingu Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere valla...

Jäätmevedu Tartu vallas

21.04.16

Ragn-Sells jätkab Tartu vallas teenindamist kuni uus vedaja on selgunud....

Tartu linnas erakordselt soodne võimalus paigaldada süvamahuteid

12.04.16

Tartu linnavalitsus abistab korteriühistuid süvamahutite paigaldamisel 50-75%-lise toetusega. Nii häid...

Ohtlike jäätmete kogumisring Tallinnas

07.04.16

Tallinnas toimuvad aprillis ohtlike jäätmete kogumisringid. Hea võimalus koduligidal ja...

Ragn-Sells alustab Tapal teenindamist

24.03.16

Head Tapa elanikud! 01. maist 2016 alustab Tapa vallas jäätmeveo...

PRESSITEADE: Jäätmepäeva peakõneleja Pär Larshans: maailmas valitsev lineaarne majandusmudel on ammendunud

01.03.16

Homme, 1. märtsil toimub Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 20. aastapäevale pühendatud...

Saarde vallas tuleb uus jäätmeveo konkurss

10.02.16

Korraldatud jäätmeveo leping Saarde valla ja Ragn-Sells AS vahel lõpetati...

Argo Rannamets saab Ragn-Sellsi Rootsi kvaliteedijuhiks

03.02.16

              2013. aastast Ragn-Sellsi...

1. aprillist uuenevad Ragn-Sellsi tüüptingimused

21.01.16

Alates 1. aprillist 2016 hakkavad kehtima uued Ragn-Sells ASi teenuste tüüptingimused...

Muudatused Maardu jäätmeveo teenustasudes

20.01.16

Hea klient! Seoses jäätmete käitlushindade tõusuga (sh prügilate ja põletuse...

Enimlevinud küsimused seoses Haanja jäätmeveoga

18.12.15

Hea Haanja valla elanik! Ragn-Sells AS on Haanja vallas veidi...

Nõmme paberivedu eraklientidele ja KÜ-dele TASUTA

26.11.15

Nõmme elanikud paistavad positiivselt silma aktiivsete jäätmete sorteerijatena. Selleks, et...

Jäätmevedu Tallinna keskklinnas alates novembrist!

15.10.15

Alates 2. novembrist muutub Tallinna kesklinnas jäätmeveo korraldus.  Meenutame sellega seoses...

1. novembrist alustab Haanja vallas jäätmevedu Ragn-Sells

06.10.15

1. Novembrist 2015 hakkab teile prügiveo teenust osutama Ragn-Sells AS...

Tartu Linn: Puulehed olmejäätmete konteineris toovad kõrgema teenustasu.

01.10.15

Tulenevalt eesmärgist parandada jäätmete liigiti kogumist on Jäätmeseadusest sätestatud, et biolagunevad aia-...

Kambja Vallavalitsus pikendas Ragn-Sellsiga korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 30.11.2016

08.12.14

Kambja Vallavalitsus pikendas Ragn-Sellsiga korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 30.11.2016, muutes...

Ragn-Sellsi kleebiste kujundused pälvis tunnustuse

18.11.14

Ragn-Sellsi konteineritel kasutatavad kleebised valiti hiljuti SELGE SÕNUM 2014 konkursil...